ШЕФ КАБИНЕТА НАЧЕЛНИКА

Бесима Мујанић

Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/663-740, локал 122
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ КАБИНЕТА НАЧЕЛНИКА:

  • протоколарни послови,
  • преводилачки послови,
  • савјетнички послови,
  • послови информисања јавности о извршавању послова из надлежности скупштине општине, начелника општине и општинске управе,
  • послови везани за примјену Закона о слободи приступа информацијама,
  • припремање и организовање радних састанака за потребе начелника и замјеника начелника,
  • послови на праћењу јавних позива, прикупљању пројектне документације и аплицирања на пројекте,
  • секретарски и административно-технички послови за потребе начелника и замјеника начелника,
  • обавља и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине,
  • одговоран је за обављање повјерених послова.