Zaključkom Opštinskog štaba za vanredne situacije, apoteke mogu da rade svakim danom od 7.00 do 22.00 časa. U vrijeme kada apoteke ne rade, snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima vršiće se putem dežurstva ili pripravnosti u najmanje jednoj apoteci.

Dežurne apoteke radiće u objektu do 22.00 časa svakim danom, a nakon navedenog perioda dužne su održavati pripravnost putem telefona. Broj telefona na koji će građani moći kontaktirati apoteke biće istaknut na vratima.

Do 22. juna, raspored dežurnih apoteka je sljedeći:

• 9. i 10. juni – “Apoteka +” Laze Lazarevića broj 5,
• 11. i 12. juni –”Evropa Lek” Novaka Pivaševića broj 4,
• 13. i 14. juni –”PharmaNova” Svetog Save broj 25,
• 15. i 16. juni – “Apoteka +” Laze Lazarevića broj 5,
• 17. i 18. juni – “Evropa Lek” Novaka Pivaševića broj 4,
• 19. i 20. juni – „PharmaNova“ Svetog Save broj 25,                                                                              • 21. i 22. juni – “Apoteka +” Laze Lazarevića broj 5.