Zaključkom Opštinskog štaba za vanredne situacije, apoteke mogu da rade svakim danom od 7.00 do 22.00 časa.  U vrijeme kada apoteke ne rade, snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima vršiće se putem dežurstva ili pripravnosti u najmanje jednoj apoteci.

Dežurne apoteke radiće u objektu do 22.00 časa svakim danom, a nakon navedenog perioda dužne su održavati pripravnost putem telefona. Broj telefona na koji će građani moći kontaktirati apoteke biće istaknut na vratima.

Do 8. juna, raspored dežurnih apoteka je sljedeći:

• 26. i 27. maj – PharmaNova“ ulica Svetog Save broj 25,
• 28. i 29. maj –„Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5,
• 30. i 31. maj –„Evropa lek“, ulica Novaka Pivaševića broj 4,
• 1. i 2. juni –  „PharmaNova“, ulica Svetog Save broj 25,
• 3. i 4. juni – „Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5,
• 5. i 6. juni – „Evropa Lek“ Novaka Pivaševića broj 4,                                                                     • 7. i 8. juni –PharmaNova“ ulica Svetog Save broj 25.