Zaključkom Opštinskog štaba za vanredne situacije, ograničeno je radno vrijeme apoteka, radnim danima od 7.00 do 19.00 časova i vikendom od 7.00 do 15.00 časova.

Dežurne apoteke radiće u objektu od 19.00 do 22.00 časa radnim danom, odnosno vikendom od 15.00 do 22.00 časa, a nakon navedenog perioda dužne su održavati pripravnost putem telefona. Broj telefona na koji će građani moći kontaktirati apoteke biće istaknut na vratima.

Do 11. maja, raspored dežurnih apoteka je sljedeći:

• 28. i 29. april – „Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5
• 30. april i 1. maj – „Evropa lek“, ulica Novaka Pivaševića broj 4,
• 2. i 3. maj – „PharmaNova“, ulica Svetog Save broj 25,
• 4. i 5. maj – „Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5
• 6. i 7. maj – „Evropa lek“, ulica Novaka Pivaševića broj 4
• 8. i 9. maj – „PharmaNova“, ulica Svetog Save broj 25                                                                        • 10. i 11. maj – „Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5.