Danas je na novoizgrađenom poligonu za obuku vozača,  koji se nalazi u blizini novog Vatrogasnog doma, na Stočnoj pijaci u Prnjavoru, realizovano prvo polaganje vozačkog ispita.

Načelnik opštine Darko Tomaš, istakao je da će budući poligon obezbijediti maksimalno uslovan prostor za uspiješno sprovođenje obuke.

Vladimir Vrhovac, vlasnik i instruktor auto škole „Polet“ izrazio je svoju zahvalnost načelniku opštine gospodinu Tomašu, koji je uspio da riješi i ovaj dugogodišnji problem sa kojim su se susretali predstavnici prnjavorskih auto škola, ali i sami vozači.  „Ovim poligonom auto škole su dobile svoje mjesto  u Prnjavoru, što nama, a i našim učenicima olakšava cijelokupan proces obuke. Takođe želim da istaknem da je načelnik Tomaš tokom svog prvog mandata, izgradnjom svjetlosne saobraćajne signalizacije, riješio uopšte i  pitanje polaganja vozačkog ispita na području naše lokalne zajednice“, dodao je Vrhovac.

Jovan Jelić, instruktor vožnje ispred auto škole „STOP“, takođe je uputio riječi zahvalnosti načelniku opštine povodom izgradnje polaznog mjesta za polaganje vozačkog ispita. „Nove generacije vozača imaće priliku da polaganje vozačkog ispita otpočnu sa novog poligona, gdje su uslovi mnogo povoljniji a samim tim biće im olakšana i obuka u praktičnom dijelu polaganja“ rekao je Jelić.

 

U Prnjavoru djeluje sedam auto škola što se može ocijeniti kao dobro interesovanje sadašnjih vozača amatera. U realizaciju ovog projekta opština Prnjavor uložila je blizu 37.000,00 KM.