Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš upriličio je sastanak sa Tomasom Polandom, stručnim saradnikom za njemački jezik Centralnog ureda za školstvo u inostranstvu SR Njemačke u Bosni i Hercegovini.
Tema sastanka bila je da JU Centar Srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor zauzme vodeću ulogu kada je riječ o učenju njemačkog jezika.
Škola planira uvođenje Njemačke jezičke diplome (DSD i PRO) sa posebnim akcentom ka zanimanjima. Ovaj program je jedna nova grana Njemačke jezičke diplome, a koja je već unazad nekoliko godina zastupljena u školama u Republici Srpskoj.
“DSD” i “PRO” program pri tome naročito uzima u obzir potrebe i interese srednjih stručnih škola.
Učenici u Prnjavoru dobiće ovim projektom intenzivniju nastavu njemačkog jezika, a moći će polagati završni ispit te dobiti međunarodno priznat sertifikat koji im to znanje potvrđuje.