Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције Општинске управе општине Прњавор обавјештава јавност, да нису тачни наводи одборника Ђорђа Прерадовића и Синише Малешевића, да се у протеклом периоду није улагало у инфраструктурне објекте на подручју мјесне заједнице Шаринци.

У периоду 2016. до 2020. година у инфраструктурне објекте у мјесној заједници Шаринци уложено је двоструко више средстава, у односу на период 2012. до 2016. године, тј. у периоду 2012-2016. уложено је 39.975,55 КМ, док је периоду од 2016-2020. уложено 81.723,54 КМ.

У 2020. години на подручју мјесне заједнице Шаринци извезено је 190 кубних метара посипног материјала.

Сваке године у више наврата, одборник Синиша Малешевић телефонским путем се обраћао надлежнима, за додатни материјал ради одржавања денивелације коловоза на мјестима клизишта за локални првог реда, пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима (Качаре)- центар Шаринци – центар Вршани-Црквена до локалног пута I – 3дионица Вршани – Црквена и за те намјене само у току 2020. године одобрено је 50 кубних метара.

Наглашавамо, да се одборник Малешевић није обраћао Општини Прњавор ни усменим ни писменим путем са захтјевом за уређењем локалних путева који се налазе на територији МЗ Шаринци.