Neprijatno smo iznenađeni činjenicom da osoba koja želi obavljati ozbiljne funkcije u lokalnoj samoupravi nema ni najmanje znanje o organizaciji ispred koje potpisuje dokumente i da ne čita dokumente koje potpisuje.

Jedan ozbiljan funkcioner trebao bi bar razlikovati organizacione jedinice, naročito ako se radi o normativnoj vlasti.

Mirko Bukvić je potpisao dopis u kojem traži dostavljanje materijala za Skupštinu, ali ispred organizacione jedinice Odjeljenje za opštu upravu, jer je u dopisu koji je potpisao naveden broj organizacione jedinice ovog Odjeljenja.

Iz tog razloga u dopisu načelnika opštine stoji obrazloženje da Odjeljenje za opštu upravu nije nadležno da traži dostavljanje skupštinskog materijala.