Непријатно смо изненађени чињеницом да особа која жели обављати озбиљне функције у локалној самоуправи нема ни најмање знање о организацији испред које потписује документе и да не чита документе које потписује.

Један озбиљан функционер требао би бар разликовати организационе јединице, нарочито ако се ради о нормативној власти.

Мирко Буквић је потписао допис у којем тражи достављање материјала за Скупштину, али испред организационе јединице Одјељење за општу управу, јер је у допису који је потписао наведен број организационе јединице овог Одјељења.

Из тог разлога у допису начелника општине стоји образложење да Одјељење за општу управу није надлежно да тражи достављање скупштинског материјала.