Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je tokom posjete farmi muznih krava Vladimira Usorca u Šereg Ilovi, opština Prnjavor, da je primarna politika Savjeta ministara zaštita domaće proizvodnje.

On je u izjavi novinarima rekao da se nastavlja sa prijedlogom donošenja mjera uvođenja određenih taksi i pune carinske stope za svježe i rashlađeno meso, ali i da mu je žao što određeni ministri to nisu podržali na sjednici Savjeta ministara.

„ Mi i dalje insistiramo na tome, ministarstvo je dostavilo prijedlog odluke na mišljenje svim nadležnim institucijama, očekujemo u narednim danima da ćemo ponovo, u skladu sa procedurama,  tu tačku staviti na dnevni red i još jednom apel svim ministrima u Savjetu ministara da daju podršku takvoj odluci jer smatramo da ćemo na taj način zaštititi primarnu proizvodnju i na adekvatan način kreirati buduće politike“ , rekao je Košarac.

Košarac ističe da rješenja treba tražiti  snagom argumenata uvažavajući značaj Evropske komisije, odnosno Evropske unije.

 „ Argumenti su na našoj strani i zato  trebamo u jednoj zdravoj, konkretoj komunikaciji da tražimo tu vrstu rješenja. Činjenice ukazuju da je ugrožena primarna proizvodnja i vjerujem da će delegacija EU  u BiH razumjeti potrebe prije svega primarnih proizvođača, entitetskih institucija koje to predlažu, ministarstva kao formalnog predlagača i Savjeta ministara koji bi trebao donijeti takvu odluku“ , kaže ministar.

On je napomenuo da je važno zaštiti domaću proizvodnju, kao i da zna da postoje razne tendencije i komentari u vezi sa uvođenjem određenih mjera ograničenja, odnosno prelevmana i pune carinske stope.

 „Treba reći da prije stupanja na snagu SSP-a uvoz jedne tarifne oznake svježeg ili rashlađenog mesa bio je na godišnjem nivou oko 40.000 KM, danas je to 90 miliona KM, a naši primarni proizvođači ne znaju na koji način da plasiraju svoje proizvode“ , rekao je Košarac i dodao da to ne može remetiti razvoj prerađivačkih kapaciteta zbog čega ministarstvo intenzivno radi na otvaranju novih tržišta.

„Juče smo razgovarali sa ministrom poljoprivrede u Vladi Turske, dogovorili smo da za mesoprerađivačke proizvode iz BiH zagovaramo veterinarski sertifikat koji će biti usklađen sa turskim standardima kako bi proizvođači iz Republike Srpske i F BiH mogli da izvoze u Tursku. Zajedno sa ambasadom Kine radimo na otvaranju tržišta za izvoz mesa i mlijeka na to tržište. I dalje je otvoreno pitanje izvoza mesa i mesnih prerađevina u Rusku Federaciju, tako da mislim da priče da će to ugroziti mesoprerađivačke kapacitete BiH nisu tačne“ , precizirao je Košarac.

On kaže da priča da će to poskupiti cijenu proizvoda u marketima nije tačna i nije argumentovana, ali i da i dalje postoje neke strukture koje ne razumiju ovu problematiku i pokušavaju da ometaju legitimnu inicijativu da se uvedu prelevmani i puna carinska stopa za određene proizvode, u ovom slučaju svježeg i rashlađenog mesa.

Ministar kaže da postoje razmatranja da se uvedu zaštitne mjere i za druge poljoprivredne proizvode i da će se kada dođu legitimni zahtjevi povesti procedura u skladu sa SSP-om i drugim propisima, kao i da  misli da se na ovaj način promoviše politika zaštite domaće proizvodnje uz partnerstvo sa svim udruženjima i instituacijama koje u skladu sa Ustavom mogu da pokreću te inicijative i da u tom pravcu nema stajanja.

On je govoreći o  posjeti farmi „Usorac“ u Prnjavoru podsjetio da je pri preuzimanju dužnosti ministra postavio cilj da se na terenu u direktnom razgovoru sa poljoprivrednicima sagledaju svi aktuelni problemi i da se na adekvatan način sa određenim udruženjima razgovara o pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva, te da je do sada ukupno održano 11 sastanaka te vrste.

 „Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa iako ima sektor za poljoprivredu ne može biti centralni organ, nema ustavne nadležnosti i zato je jako važna komunikacija između lokalnog nivoa vlasti, primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, entitetskih ministarstava i zajedničkog nivoa.Jedan takav dobar primjer je upravo Prnjavor koji je treći u Republici Srpskoj po proizvodnji mlijeka“ , rekao je Košarac i naveo podatak da ova opština ima oko 2.600 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, oko 2.100 muznih jedinica ili grla, oko 300 proizvođača i godišnju proizvodnju oko 10,5 miliona litara mlijeka.

Košarac je istakao i da BiH danas ima mogućnosti da izvozi mlijeko u zemlje CEFTA i Evropsku Uniju, da taj posao treba učiniti stabilnim, razvijati neka nova tržišta i da se na tome intenzivno radi.

Farmer Vladimir Usorac kaže da je sa ministrom Košarcem razgovarano o svim problemima sa kojima se susreću poljoprivredni proizvođači uključujući cijenu repromaterijala, kukuruza, soje, đubriva.

On je dodao da se nada da će biti usvojen prijedlog o prelevmanima i ostalim mjerama zaštite domaće proizvodnje.

Razgovoru sa ministrom Košarcem prisustvovao je i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš koji je rekao da je ova opština izrazito poljoprivredno orjentisana i da je u prošloj godini budžetom za poljoprivredu  izdvojeno oko 516.000 KM.

Tomaš je napomenuo da je i resorno republičko ministarstvo poljoprivrednike sa područja opštine Prnjavor kroz razna izdvajanja pomoglo sa više od 3.700.000 KM.

„ Značajan podatak je da je više od 300 farmera koji se bave proizvodnjom otkupnog mlijeka  prošle godine  dobilo  više od 2.400.000 KM premije. U Republici Srpskoj ispred Prnjavora po godišnjoj proizvodnji mlijeka su samo Bijeljina  i Gradiška “, rekao je on.

Tomaš je kao jedan od problema,  koji se pokušava riješiti sa nadležnim ministarstvom, naveo neraspoređeno obradivo državno zemljište kojeg je na području opštine Prnjavor više od 2.500 hektara, od čega je 1.200 hekatar pod zakupom i koncesijama.

SRNA