У циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва, Начелник општине доноси сљедећу наредбу:

 1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, до 13. априла 2020. године:
 • угоститељским објектима свих категорија,
 • занатско-услужним радњама (фризерским, козметичким, кројачким и другим услужним радњама у којима се остварује блиски контакт са грађанима), осим ауто-механичарским радњама, ауто-праонама, субјектима који обављају грађевинску дјелатност, техничким прегледима возила, такси службама и сличним сервисним дјелатностима, под условом да редовно проводе мјере дезинфекције,
 • свим дјечијим вртићима,
 • базенима, „wellness“ и спа центрима засебно и у склопу хотелског смјештаја,
 • трговинама, осим радњи за продају прехрамбене робе, трговинама грађевинског материјала, трговинама ауто-дијелова, трговинама пољопривредних машина, алата као и дијелова за пољопривредне машине, трговинама сточне хране, трговинама на велико и киосцима,
 • трговачким центрима, осим у дијелу у којем се прометује прехрамбеним производима,
 • сточној пијаци, као и робној пијаци (бувљак), осим у дијелу гдје се прометује прехрамбеним производима (воће и поврће).
 1. Субјекти из тачке 1. којима је дозвољен рад, могу да раде у времену од 7:00 до 18:00 часова сваким радним даном и суботом, а недјељом од 7:00 до 12:00 часова.
 2. Хотели, хостели и мотели могу пружати угоститељске услуге искључиво за пријављене госте ових објеката.
 3. Бензинске пумпе настављају да раде у досадашњем режиму, с тим да се забрањује рад угоститељског објекта у оквиру бензинске пумпе, а продаја осталих производа дозвољена је до 18:00 часова.
 4. Апотеке могу да раде радним даном од 8:00 до 18:00 часова, а викендом од 8:00 до 13:00 часова. У вријеме када апотеке не раде, снабдијевање лијековима и медицинским средствима вршиће се путем дежурства или приправности у најмање једној апотеци.
 5. Пољопривредне апотеке могу да раде радним даном и суботом до 18:00 часова, а недјељом до 12:00 часова.
 6. Достава животних намирница, кетеринг, достава ауто-дијелова, достава канцеларијског материјала, достава грађевинског материјала и достава брзе хране је дозвољена од 7:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и  сигурности, које ће контролисати контролни органи.
 7. Дрогерије могу да раде радним даном и суботом од 7:00 до 18:00 часова, а недјељом до 12:00 часова.
 8. Објектима брзе хране дозвољен је рад путем шалтера, без конзумирања хране у објекту, у којем се купац не смије задржавати.
 9. Трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача искључиво у погледу продаје њихових производа, ограничава се радно вријеме од 7:00 до 18:00 часа.
 10. Сви субјекти којима је дозвољено да раде дужни су да обезбиједе ограничен број људи у затвореном простору, уз мјере појачане дезинфекције, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити.
 11. Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар.
 12. Контролним органима је наложено да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Кривичним закоником Републике Српске.
 13. Општинска управа, јавна предузећа и установе организоваће одређени број улаза, а грађане позивамо да не долазе у наведене институције без велике потребе.
 14. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 15. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из тачке 15. свакодневно ће извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
 16. Наредба број 01/1-014-79/20 од 23.03.2020. године, ставља се ван снаге.
 17. Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор