На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине донио је наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских  и других објеката на подручју општине Прњавор у дане првомајских празника, 1. и 2. мај.

У циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

  1. Забрањује се рад свих трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Прњавор на дан 1.5.2020. године.
  2. Забрана из тачке 1. ове Наредбе не односи се на субјекте који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга и субјекте који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима (бензинске пуме), осим у дијелу гдје је смјештен продајни објекат (трговина и угоститељство).
  3. Дозвољава се рад на дан 2.5.2020. године у времену од 07:00 до 11:00 часова:

– субјектима који обављају дјелатност трговине на мало прехраном/робом широке потрошње,

– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача искључиво у погледу продаје њихових производа,

– пољопривредним апотекама и

– зеленој пијаци-тржници.

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на подручју општине Прњавор, за 1. и 2. 5. 2020. године