1. На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине донио је Наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор. 

    2. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Прњавор и заштите и спасавања становништва од 03.12.2021. до 15.12.2021. године забрањују се:             

        – сва јавна окупљања у групама већим од 12лица, 

        – сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

     3. Од 03.12.2021. до 15.12.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06.00 до 24.00 часа:         

      – свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.), приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

    4. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе од 03.12.2021. године до 15.12.2021. године, у периоду од 06.00 до 02.00 часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

    5. Од 03.12.2021. године до 15.12.2021. године, у периоду од 06.00 до 03.00 часа наредног дана, а изузетно од тачке 1., подтачке 1) ове Наредбе, дозвољавају се:                                           

     – такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“,

       -организација културних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

   6. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

    7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

    8. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

    9. Изузетно од тачке 6., обавезе ношења заштитне маске су изузета:                     

       – лица млађа од 7 година живота,

      – лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,           

      – лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

    10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:

        – услуге пружају заштићени маском,

        – обавезно спроводе мјере дезинфекције,

       – обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,

       – придржавају се упутстава ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада, у зависности од дјелатности коју обављају, 

      – одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.

    11. Ограничава се рад од 03.12.2021. до 15.12.2021. године од 06.00 до 22.00 часа, а недјељом од 07.00 до 12.00 часова:           

       – трговинама на велико,

       – трговачким центрима,                     

       – приватним стоматолошким амбулантама,

       – свим субјектима који обављају занатско-услужне дјелатности,   

       – пољопривредним апотекама,

       – дрогеријама.

    12. Обавезују се трговачки центри, робне куће, тржнице, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролаз, ходници) у складу са тачком 6. ове Наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.

    13. Ограничава се рад од 03.12.2021. до 15.12.2021. године од 05.00 до 15.00 часова сточној пијаци и тржници на велико.

    14. Ограничава се рад од 03.12.2021. до 15.12.2021. године од 06.00 до 22.00 часа радним даном, а недјељом од 07.00 до 17.00 часова тржници на мало и зеленој пијаци.

    15. Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача искључиво у погледу продаје њихових производа, ограничава се рад од 03.12.2021. до 15.12.2021. године од 06.00 до 24.00 часа.

    16. У прописаном редовном радном времену могу радити:   

       – драгстори, с тим да у периоду од 24.00 до 06.00 часова продају могу вршити искључиво путем шалтера и             

      – дјечији вртићи.

     17. Апотеке могу да раде сваким даном од 07.00 до 22.00 часа.

  18. Сви напријед наведени субјекти дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

    19. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:   

     – организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и                   

       – на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

    20. Сви напријед наведени субјекти могу самостално вршити дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

    21. Општинска управа, јавна предузећа и установе организоваће свој рад како слиједи: на улазу у све службене просторије органа ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору, одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и контрола броја корисника услуга шалтер сале и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

  22. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова- Полицијска станица Прњавор, те инспектори и комунални полицајци Одјељења за инспекцијске послове општине Прњавор.

   23. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 98/20).