Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine Prnjavor donio je Naredbu o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

  1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor broj 01/1-014-187/21 od 26.04.2021. godine („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 20/21) tačka 10. mijenja se i glasi:                                                                                                                                                       „10. Od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine dozvoljavaju se organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica kao i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji sportska takmičenja obavljaju na otvorenom (atletika, auto i moto sport, vazduhoplovni sportovi, biciklizam, fudbal, kajak, rafting, planinarstvo, sportovi podvodnih aktivnosti, smučanje, sportski ribolov, veslanje, streličarstvo, tenis i konjički sportovi) te profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji takmičenja obavljaju u zatvorenom, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.“
  2. Ova naredba stupa na snagu odmah, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“.