На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине Прњавор донио је Наредбу о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор.

  1. У Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор број 01/1-014-187/21 од 26.04.2021. године („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/21) тачка 10. мијења се и гласи:                                                                                                                                                       „10. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица као и такмичарске активности спортских организација и спортиста који спортска такмичења обављају на отвореном (атлетика, ауто и мото спорт, ваздухопловни спортови, бициклизам, фудбал, кајак, рафтинг, планинарство, спортови подводних активности, смучање, спортски риболов, веслање, стреличарство, тенис и коњички спортови) те професионалне такмичарске активности спортских организација и спортиста који такмичења обављају у затвореном, без присуства публике или других лица која нису акредитована од стране организатора.“
  2. Ова наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.