Наприкінці 19 століття на території муніципалітету Прнявор, на той час досить незаселеній, оселяються вихідці із Східної та Центральної Європи. Шляхом масових міграцій і завдяки політиці Австро-Угорщини муніципалітет Прнявор стає багатонаціональним. За деякими даними, наприкінці 20 століття на території муніципалітету Прнявор мешкало близько 20 етнічних груп, тому Прнявор з правом був названий «Малою Європою» або «Європою у мініатюрі». Першими оселяються італійці, 1881 року замешкують у селі Штівор. Восени 1894 року у Мачіно Брдо прибувають чехи і, як дехто стверджує, приносять картоплю у Боснію і Герцеговину. Територію колишнього прняворського округу 1892 року населяють поляки. Після завершення Другої Світової війни Уряд Польщі закликав поляків-мігрантів повернутися на батьківщину. Тоді, залишаючи територію муніципалітету Прнявор, вони говорили: «Ми – люди з двома серцями, одне з них у Польщі, а інше – у співучій Боснії». Перші німецькі родини оселилися на території муніципалітету Прнявор 1888 року, а через десять років тут починають оселятися українці. Немає точних даних про час поселення Ромів, але є свідчення, що Роми на територію Балкан прибули більш, ніж 700 років тому, що підтверджують і старі надгробні пам’ятники. Угорці оселилися тут протягом 1900 – 1910 років. Територію муніципалітету в меншій кількості населяють словаки, болгари, румуни та представники інших народів. Вони прибували на возах, запряжених кіньми, приносячи з собою різну ентнологію та етнографію і залишаючи нестерту печать своїх звичаїв, навичок і культури. Спільне життя на цих просторах, часто означене буремними подіями, створило атмосферу взаємоповаги і толерантності, яка вже десятиліттями характеризує Прнявор. Тому і сьогодні пишаємось назвою «Мала Європа».