У оквиру Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2018. годину, Комисија за избор корисника бањско – климатске рехабилитације дана 11.5.2018. године сачинила је листе изабраних корисника. На наведене листе може се поднијети приговор у року од седам дана од дана истицања истих на огласне табле. Комисија ће у року од седам дана од дана истека рока за приговоре, ријешити исте и сачинити коначне листе, те доставити их надлежном министарству на сагласност.

Л И С Т А

изабраних корисника за бањско-климатску  рехабилитацију у 2018. години

Р/б ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТАТУС БРОЈ БОДОВА
ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
1. ЉУБОЈЕВИЋ ДРАГИЦА ППБ 100
2. БУНИЋ ТОМИСЛАВ ППБ 100
3. ЊЕЊИЋ ЂУРЂИЈА ППБ 100
4. БУНИЋ МИЛКА ППБ 100
5. ЈОВИЋ РАДОЈКА ППБ 100
6. ДУЈАКОВИЋ РОСАНКА ППБ 100
7. САМАРЏИЋ СТОЈА ППБ 100
8. СУВАЈАЦ ДУШАН ППБ 100
9. СУВАЈАЦ НАДА ППБ 100

 

 

 

Р/б ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТАТУС БРОЈ БОДОВА
РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ
1. ВАСИЋ ГОРАН РВИ- 1 КАТЕГОРИЈЕ 103
2. КНЕЖЕВИЋ НЕЂО РВИ- 1 КАТЕГОРИЈЕ 98
3. МИРКОВИЋ ДРАГАН РВИ- 2 КАТЕГОРИЈЕ 83
4. ЈЕЛИЋ РАДИВОЈЕ РВИ- 3 КАТЕГОРИЈЕ 76
5. ПЕТРЕШИН РОМАН РВИ- 1 КАТЕГОРИЈЕ 75
6. ГАЈИЋ НЕНАД РВИ- 4 КАТЕГОРИЈЕ 71
7. ЈОВИЋ НАДА РВИ- 4 КАТЕГОРИЈЕ 71
8. ПАНЧИЋ МИЛАНКО РВИ- 4 КАТЕГОРИЈЕ 69
9. ЖЕРЕБНИ СЛАВКО РВИ- 5 КАТЕГОРИЈЕ 64