Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава да је Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2016. години. Право учешћа имају удружења националних мањина регистрована на локалном нивоу и удружења националних мањина од посебног значаја за Републику. Јавни позив је објављен 13.05.2016. године и остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Услови за пријаву, начин пријављивања, упутства, као и комплетни обрасци и потребна документација доступни су на интернет страници Министарства: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible0