Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава становнике општине Прњавор да је Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске објавило Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици. Конкурс је објављен 15.11.2019. године и остаје отворен 21 дан од дана објављивања.

Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible1.