Komisija za obradu zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada sačinila je rang listu studenata za studentsku nagradu za 2022. godinu.

R. br. Ime i prezime Fakultet Bodovi za godinu studija Prosjek ocjena osnovna Prosjek ocjena srednja Prosjek ocjena fakultet Međunarodna takmičenja Broj bodova
1. Nevena Đukić Hemijski fakultet, Beograd 2 5,0 5,0 9,67 2 23,67
2. Jelena Pakuševski Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2 4,78 4,85 9,97 2 23,60
3. Anastasija Gojković Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 1 5,0 5,0 9,95 20,95
4. Branka Ilić Medicinski fakultet, Banja Luka 1 5,0 5,0 9,50 20,50
5. Tatjana Nović Tehnološki fakultet, Banja Luka 1 4,78 4,77 9,81 20,36
6. Tamara Nović Tehnološki fakultet, Banja Luka 1 4,67 4,75 9,76 20,18

Studenti koji su ispunili uslove za dodjelu studentske nagrade biće blagovremeno obaviješteni o načinu preuzimanja iste.

KONAČNA RANG LISTA STUDENATA ZA STUDENTSKU NAGRADU 2022. GODINE