ВЕЛИКА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ГРАЂАНА ЗА “ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА”

Велики број пријава, њих укупно 30, стигао је на адресу Општинске управе за учешће у такмичењу “Избор најуређенијих дворишта”.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, правила избора су промијењена и грађани су дворишта пријављивали искључиво електронским путем.

У наредним данима, конкурсна комисија ће обрадити све пристигле пријаве, након чега ће услиједити гласање у којем ће грађани изабрати најуређенија дворишта за ову годину.

Најуређенија дворишта, грађани ће изабрати путем фејсбук странице начелника општине, Дарка Томаша, а за побједнике су предвиђене новчане награде.

Рок за пријаве трајао је од 5. маја до 20. јуна, а такмичење је организовано у пет категорија (најуређеније приватно двориште, најуређеније двориште заједнице етажних власника, најуређеније двориште пословних субјеката, организација и јавних установа и најуређенији балкон), док је посебна категорија – најуређеније домаћинство на селу, у циљу промоције пољопривредне производње и живота на селу.

Општинска управа општине Прњавор захваљује се свим грађанима који су учествовали у овом такмичењу.

 

БЕСПОВРАТНИ ГРАНТОВИ ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА И САМОСТАЛНЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Кoмпaниja Prointer ITSS, у сaрaдњи сa Пoдручнoм приврeднoм кoмoрoм Бaњaлукa, oбeзбиjeдилa je фoнд oд 110. 000 КM кojи ћe бити пoдиjeљeн у виду бeспoврaтних грaнтoвa мaлим прeдузeћимa и сaмoстaлним прeдузeтницимa ширoм Српскe, у циљу прeвaзилaжeњa штeтa нaстaлих у пoслoвaњу збoг пaндeмиje вирусa COVID19.

Зaнaтлиje, крeaтивци, сaмoстaлни приврeдници и мaлa прeдузeћa пoзвaни су дa aплицирajу зa дoдjeлу грaнтoвa, aли и пoдршку у изрaди функциoнaлних weб плaтфoрми зa њихoвe бизнисe.

Нa пoзив зa дoдjeлу срeдстaвa мoгу aплицирaти приврeднa друштвa и сaмoстaлни прeдузeтници кojи зaпoшљaвajу oд 2 дo 9 рaдникa, oствaруjу укупнo мaњe oд 500.000КM гoдишњeг прихoдa и кoja су прeтрпjeлa штeту у пoслoвaњу збoг пaндeмиje вирусa кoрoнa.

Пoзив je oтвoрeн дo 25. мaja, a свe дeтaљe и услoвe зa aплицирaњe мoжeтe прoнaћи нa интeрнeт стрaници кaмпaњe кoja je нaзвaнa „Mикрo знaчи вишe“.

У ПЕТАК ЗАПРАШИВАЊЕ КРПЕЉА У ГРАДСКИМ ПАРКОВИМА

Одјељење за инспекцијске послове Oпштине Прњавор обавјештава грађане да ће се систематска дезинсекција, која се састоји у запрашивању крпеља, вршити у петак, 15.05.2020. године, у времену од 09:00 до 11:00 часова, уколико то временске прилике дозволе.

Дезинсекцију ће проводити предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница и то на следећим локацијама:

– парк у улици Београдској, код Полицијске станице Прњавор,

– парк у улици Трг српских бораца,

– СРЦ „Борик“ Прњавор.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се грађани и стручна јавност да се Нацрт измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI), ставља на јавни увид.

Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 4 и 7 и у просторијама носиоца израде плана, Планинг-а д.о.о. Прњавор, улица Светог Саве број 37, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова

Јавни увид почиње 12.05.2020. године и траје 30 дана, односно до 10.06.2020. године.

Примједбе и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се налази у Одјељењу за просторно уређење и у просторијама носиоца израде плана Планинг-а д.о.о. Прњавор, као и доставити поштом.

Све информације везане за јавни увид у нацрт плана, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, путем email [email protected] и на број телефона: 051/660-905.

ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР И ФОНДАЦИЈЕ “МОЗАИК”

У сали Скупштине Општине Прњавор данас је уприличено потписивање Уговора између Општине Прњавор и партнерске Фондације “Мозаик”.

Уговор је потписало шест неформалних група , а асистент програма Омладинске банке Сања Којић, истакла је да су укупна средства за ових шест пројеката 11 000 КМ, од чега је општина обезбиједила 6 000 КМ.
„Данас смо потписали уговор са шест група које су аплицирале на позив Омладинске банке и Општине Прњавор, за оснивање микро бизниса“ истакла је Којићева. Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш, истакао је задовољство што се Прњавор налази међу 43 општине које су дио пројеката.

„Потписивањем споразума са Фондацијом „Мозаик“ омогућили смо младим људима да реализују своје пројекте у својој заједници. Желим да се захвалим Фондацији „Мозаик“ на њиховом учешћу те да честитам младим људима који су се ангажовали и аплицирали за овај пројекат. Вјерујем да ћемо и наредне године наставити са овим пројектима, те да ћемо засигурно повећати износ учешћа Општине Прњавор“ рекао је Томаш.

SAMSUNG CSC

ПОЧЕЛА ПРОЉЕТНА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Одјељење за инспекцијске послове обавјештава становништво општине Прњавор да је у циљу спречавања и сузбијања заразних болести Начелник општине Прњавор донио Наредбу број 01/1-510.1-1039/20 од 27.04.2020. године  о обавезној прољетној систематској дезинсекцији и дератизацији на територији општине Прњавор.

 

Прољетна систематска дератизација ће бити спроведена на територији општине Прњавор у периоду од 27.04. до 31.05.2020. године, док ће се и дезинсекција спроводити у наведеном периоду, ако то временске прилике допусте, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена. Дератизација обухвата: зграде државне управе и објекте којима газдује општина, предшколске, школске и вјерске објекте, објекте државних и приватних предузећа, објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи, стамбене објекте и индивидуална домаћинства, јавне зелене површине, обале ријека и канализациону мрежу. Дератизацију ће обављати предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница.

 

Против предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи, власника стамбено-породичних зграда, носилаца станарског права, власника станова и помоћних објеката који не поступе у складу са Наредбом биће поднесене прекршајне пријаве.

 

Плаћања услуга дератизације ослобођена су домаћинства породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије.

 

Примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције, могу се доставити Одјељењу за инспекцијске послове- инспекцији за храну и здравственој инспекцији.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА БАЊСКО-КЛИМАТСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Комисија за избор корисника бањско-климатске рехабилитације општине Прњавор обавјештава ратне војне инвалиде и чланове породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске општине Прњавор, да смо од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите обавијештени да се због новонастале епидемиолошке ситуације, рок за подношење захтјева ради упућивања у бањско-климатске здравствене установе, продужава до даљњег.

 

О датуму продужења рока одлучиће Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а о чему ће те бити благовремено обавијештени.

ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР И ФЕБРУАР

Студентима и ученицима са подручја општине Прњавор који су остварили право на стипендију у школској 2019/2020. години, данас ће бити исплаћена стипендија за мјесец јануар и фебруар. Општина Прњавор стипендира укупно 226 студената и ученика. За стипендије је издвојено 300.000 КМ из општинског буџета. У складу са Одлуком о висини мјесечног износа стипендије за школску 2019/2020. годину, износ стипендије за редовне студенте је 100,00 КМ, за студенте из реда борачких категорија 150,00 КМ, за ученике 70,00 КМ, док три студента са Косова и Метохије примају стипендију у висини од 100,00 КМ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ОСТАЛИМ УДРУЖЕЊИМА

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности позива представнике удружења грађана, са подручја општине Прњавор, да поднесу пријаве  за додјелу буџетских средстава у 2020. години.

Пријаве за додјелу средстава подносе се у Шалтер сали Општине Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Јавни позив за достављање пријава за додјелу средстава удружењима у 2020. години објављен је 17.01.2020. године и траје петнаест дана од дана објављивања. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу буџетских средстава и документацији коју је потребно приложити објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор и на линку: Јавни позив за удружења.

Све остале информације могу се добити на контакт телефон: 051/663-740, локал 212.

БАЈРАМСКА ЧЕСТИТКА

Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш и предсједник Скупштине општине, Жељко Симић упутили су честитку поводом Курбан – бајрама, Mеџлису исламске заједнице и свим вјерницима исламске вјероисповјести, са жељом да наступајући празник дочекају у здрављу, миру и добром расположењу. “Нека пламенита симболика овог великог празника зближавања, мира и толеранције допринесе ширењу узајамног повјерења међу људима, а жртва одрицања за ближњега нека оснажи међусобно поштовање и разумијевање. У изазовима којима су наши простори били изложени кроз прошлост, наша општина се окренула суживоту различитости као најбољем могућем обрасцу за афирмацију племенитости и солидарности, што су и вриједности којима нас учи велики празник Курбан – бајрам”, наводи се у заједничкој честитки.