ОДРЖАН ЗАВРШНИ САСТАНАК ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈНОГ ТИМА У ВЕЗИ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

 

Данас је одржан завршни састанак Општинског развојног тима, у вези израде “Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. година”. На састанку је представљен нацрт комплетног документа, са утврђеним стратешким циљевима, приоритетима, мјерама и кључним стратешким пројектима. Нацрт је рађен протеклих 10 мјесеци, уз учешће људи из јавног, привредног, културног, спортског и других сектора наше општине. У процедури доношења овог документа наредни корак је усвајање нацрта стратегије на сједници Скупштине општине Прњавор, након чега нацрт иде на јавну расправу и на крају у форми приједлога на усвајање на скупштинску сједницу.

Према Закону о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској, прије слања нацрта на усвајање на сједницу Скупштине општине Прњавор, потребно је објавити исти на званичној општинској интернет страници, како би сви становници имали прилику да виде документ и да дају своје мишљење и сугестије. Позивамо све заинтересоване становнике општине да нам евентуалне сугестије, примједбе, мишљења на основу којих би требало допунити/измјенити документ Нацрт Стратегије развоја општине Прњавор 2022-2028. година, доставе на имејл: [email protected] или на број телефона 051/660-152 или лично у старој згради Општине Прњавор, Одсјек за развој, канцеларија 44. Све додатне информације могу се добити путем наведених контаката.

У ПРЊАВОРУ ОБИЉЕЖЕН ДАН ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Служењем парастоса, полагањем вијенаца и паљењем свијећа код спомен обиљежја за погинуле полицајце Полицијске станице Прњавор, обиљежен је 04. април – Дан полиције Републике Српске.

Поводом тога, начелник општине Дарко Томаш упутио је честитку руководству и свим припадницима Полицијске станице Прњавор, уз жељу да своју часну дужност наставе обављати савјесно, одговорно и професионално и у будућем периоду. “Годинама уназад, често суочени многим новим изазовима доказали сте изузетну пожртвованост и спремност да правовремено реагујете на све потребне ситуације, а грађанима наше општине и Републике Српске пружили највиши могући стандард сигурности”, наводи се у честитки.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 4. Правилника о избору спортисте општине Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, број 3/20), начелник општине Прњавор, објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за прикупљање приједлога за избор спортисте општине Прњавор за 2021. годину 

Позивају се спортске организације, школе и спортски радници са подручја општине Прњавор да доставе приједлоге спортиста за сљедеће врсте признања:

 

 1. Годишња признања најуспешнијим спортистима и eкипама:

–       најперспективнији спортиста – пионир (ж),

–     најперспективнији спортиста – пионир (м),

–      најуспешнији млади спортиста – кадети, јуниори (ж),

–     најуспешнији млади спортиста – кадети, јуниори (м),

–     најуспешнији спортиста – сениор (м),

–      најуспјешнији спортиста – сениор (ж),

–     најуспешнија екипа – индивидуални спорт,

–     најуспешнија екипа – колективни спорт.

 

 1. Посебна годишња признања додељују се:
 • у категорији „Школски спорт“,
 • у категорији спортиста са инвалидитетом,
 • у категорији ветерана,
 • у категорији рекреативаца,
 • у категорији за врхунски спортски резултат остварен у спортским организацијама ван територије општине Прњавор,
 • најбољи спортски радник,
 • најистакнутији спортски новинар и
 • јубиларне награде.

 

 1. Награда за животно дјело појединцима у области спорта

Пријаве се достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности Општинске управе општине Прњавор, на прописаним обрасцима, који се могу преузети са званичне интернет странице општине Прњавор.

Пријаве ће бити разматране од стране трочлане Комисије коју именује начелник општине Прњавор.

Рок за достављање пријава је петак, 31.12.2021.  године, лично у просторијама Шалтер сале или поштом на адресу: Светог Саве 10, 78430 Прњавор.

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4а

Образац 4б

 

Број: 01/1-014-499/21

Датум: 16.12.2021. године

ОДРЖАН САСТАНАК СА УДРУЖЕЊЕМ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш и замјеник начелника, Славиша Миланковић данас су одржали радни састанак са Удружењем ратних војних инвалида.

Теме састанка биле су унапређење рада паркинг службе, додјела општинских просторија Удружењу на кориштење и повећање издвајања средстава из буџета општине за рад истог.

На састанку је заједно усаглашено да је сарадња увијек била на завидном нивоу и да ће у наредном периоду бити уложени додатни напори како би она била још боља.

БУКВИЋ НЕИСТИНОМ ОБМАЊУЈЕ ЈАВНОСТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Општинска управа општине Прњавор оштро демантује наводе Мирка Буквића, да је рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Прњавор обрадила и припремила Стручна служба Скупштине општине Прњавор на челу са бившим секретаром Скупштине општине.

Овим путем информишемо јавност, да је рјешење о разрјешењу предсједника и потпредсједника Скупштине општине Прњавор, као и рјешење о именовању, у Стручну службу доставила НОВА СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА, како је и дефинисано Пословником о раду Скупштине општине.

О наведеном рјешењу о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине, своје мишљење дала је Комисија за избор и именовање, у саставу Милан Петровић, Милорад Кондић, Горан Шарчевић, Миле Шљивић и Вукашин Бацковић, која је са пет гласова ЗА рјешење прихватила, након чега су одборници рјешења о разрјешењу и усвојили на сједници Скупштине општине. Усвојено рјешење достављено је предсједнику Скупштине општине на потпис, како и налажу законски прописи.

Такође, желимо упознати јавност да Статутарно – правна комисија, на одржаној трећој сједници наведена рјешења није ни разматрала, што је и констатовано у записнику.

Шокирани смо неистинама које је изнио Мирко Буквић, те начином на који покушава обманути јавност пребацујући одговорност за своје незнање на службенике Општине управе општине Прњавор.

ЈАВНИ ОГЛАС за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. Упутства о утврђивању квалификације, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 29/18 и 36/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 1. Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 5/21), Скупштина општине Прњавор, расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС

за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор

I- Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор.

Код избора за члана Општинске изборне комисије Прњавор водиће се рачуна:

1) да састав Општинске изборне комисије одражава заступљеност конститутивних народа укључујући и остале, водећи рачуна о последњем попису становништва проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ,

2) да састав Општинске изборне комисије одражава равноправну заступљеност полова у складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини /пречишћени текст/ („Службени гласник БиХ“, број 32/10), што подразумијева да је један од полова заступљен најмање са 40% од укупног броја чланова.

II- Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ и одговарајућим подзаконским прописима.

III- Мандат.

(1) Мандат члана Општинске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије на рјешење Скупштине општине Прњавор о именовању члана Општинске изборне комисије.

(2) Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.

(3) Члан Општинске изборне комисије има право на мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ.

IV-  Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава.

Општи услови:

1) да је лице са правом гласа – лице старије од 18 година,

2) да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

Посебни услови:

1) да има пребивалиште на подручју општине Прњавор, (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у општини Прњавор који испуњавају услове тражене јавним огласом.),

2) да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS,

3) да посједује искуство у спровођењу избора (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства.):

 1. под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

– чланство у изборној комисији и

– чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

V- Сукоб интереса.

У смислу члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине за члана Општинске изборне комисије не може се кандидовати лице:

1) које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,

2) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

3) које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона БиХ,

4) које је кандидат за изборе за било који ниво власти,

5) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке,

6) које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбама члана 1.8 сатв 6. Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и скупштина општине.

VI- Потребна документа.

Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:

 1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. доказ о мјесту пребивалишта надлежног органа (не старији од три мјесеца),
 4. доказ о стручној спреми (овјерена диплома о стеченој стручној спреми),
 5. доказ о посједовању искуства у провођењу избора, (што подразумијева чланство у изборној комисији или чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ).

Доказ о изборном искуству мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност.

– Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства.

 1. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са последњег пописа становништва у Босни и Херцеговини,
 2. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ.

Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног огласа Комисијa за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су назначили у пријави.

Документи који буду приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VII- Рок и мјесто за подношење пријава.

1) Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“.

2) Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

3) Јавни оглас ће се објавити и на интернет страници општине Прњавор (www.prnjavor.ba), али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.

4) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

5) Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: Скупштина општине Прњавор, Улица Светог Саве, бр. 10, 768430 Прњавор, са назнаком „Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор“.

Jaвни оглас за именовање једног члана ОИК 2021

ИСПЛАЋЕНА СТИПЕНДИЈА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР

За 225 ученика и студената са подручја општине Прњавор који су остварили право на додјелу стипендије за школску 2019/2020. годину данас је исплаћена стипендија за мјесец октобар.

Општина Прњавор је, као и прошле године, издвојила 300.000,00 КМ за стипендирање ученика и студената са подручја Општине.

И ове, као и прошле године, стипендистима ће бити исплаћено укупно десет стипендија.

ДВА НОВОЗАРАЖЕНА ЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

У протекла 24 часа, на подручју општине Прњавор регистрована су два лица заражена вирусом корона.

Једно новозаражено лице је средње животне доби, женског пола, а друго млађе животне доби, мушког пола.

Под здравственим надзором тренутно се налази 57 особа.

Од почетка пандемије, на подручју општине регистрованa je 191 особа заражена вирусом корона, док је 154 лица опорављено.