OBAVJEŠTENJE POVODOM KONFERENCIJE BEBA

Opštinska uprava opštine Prnjavor u saradnji sa Ministarstvom za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, u srijedu 29. juna u gradskom parku Ljubav, vjera, nada, organizuje manifestaciju pod nazivom „Konferencija beba“.

Program počinje u 18:00 časova, kada će roditelji moći registrovati bebe rođene u periodu od 28.06.2021 godine do 28. juna 2022. godine. Prilikom registracije potrebno je pokazati na uvid rodni list ili neki drugi dokaz o starosti djeteta.

Na manifestaciji je predviđeno obraćanje organizatora, te zabavni i takmičarski dio programa. Za učešće u takmičenju tata u presvlačenju pelena potrebno je obezbijediti dječija kolica.

Na kraju manifestacije biće izabrano tročlano predsjedništvo, koje čini najmlađa, najstarija i beba sa najviše braće i sestara. Novčane nagrade za najbebe uručiće načelnik opštine Prnjavor.

U slučaju loših vremenskih prilika, manifestacija će biti održana u Centru za kulturu.

OBAVJEŠTENJE O PROJEKTU “SPOJIMO DJECU SA KOSOVA I METOHIJE I DJECU REPUBLIKE SRPSKE”

Obavještavaju se privredni subjekti, udruženja građana, kao i pojedinci, da će opština Prnjavor i ove godine učestvovati u projektu „Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i djecu Republike Srpske“. U skladu s tim, grupa od 35-oro mališana boraviće na području opštine Prnjavor u periodu od 25.06. do 02.07.2022. godine.

Ukoliko ima zainteresovanih da se na bilo koji način uključe u ovaj humanitarni projekat, potrebno je da se do 22.06. jave u Opštinsku upravu opštine Prnjavor, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, radi razmatranja mogućnosti uvrštavanja u Plan aktivnosti tokom boravka djece sa Kosova i Metohije. Kontakt telefon 051/663-740, lokal 212.

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVI SAOBRAĆAJA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor da je po Rješenju ovog Odjeljenja, broj: 06-345-273/22 od 02.06.2022. godine, izdata privremena obustava saobraćaja za sva vozila, u ulici Trg srpskih boraca, za dan 05.06.2022. godine (nedjelja), u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova, zbog obilježavanja „3D“ pješačkog prelaza u navedenoj ulici.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR, A KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU NA TERITORIJI DRUGE OPŠTINE

Obavještavaju se roditelji učenika čije je prebivalište na području opštine Prnjavor, a koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji druge opštine (od 5. do 9. rezreda), da je potrebno da se jave u Opštinsku upravu opštine Prnjavor, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, radi evidentiranja i prikupljanja podataka za nabavku besplatnih udžbenika za školsku 2022/2023. godinu.

Fond za Zapadni Balkan (The Western Balkans Fund WBF) objavio Peti poziv za dostavljanje projektnih prijedloga.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 08. juli 2022. godine do 16.00 časova.

Opšti cilj WBF poziva je promocija učešća organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih organizacija na Zapadnom Balkanu u projektima regionalne saradnje o društvenim, kulturnim, naučnim i ekonomskim temama, uključujući rodnu ravnopravnost i inkuluziju osoba sa invaliditetom zbog unapređenja dobrosusjedskih odnosa i pomirenja.

Specifični cilj WBF poziva je jačanje regionalne i prekogranične saradnje i regionalne kohezije u regionu zemalja Zapadnog Balkana. 

Tematske oblasti Petog poziva:

–          kulturna saradnja;

–          obrazovanje i naučna razmjena i

–          održivi razvoj.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti neprofitna pravna lica osnovana u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana.

Ukupan budžet Poziva iznosi 500 000 evra, dok maksimalan iznos po projektu ne smije biti veći od 15 000 evra.

U prilogu vam dostavljamo Smjernice za aplikante, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVI SAOBRAĆAJA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor da će u periodu od 19.05.2022. godine, od 00:00 časova, do 20.05.2022. godine, do 24:00 časa, zbog održavanja Regionalnog sajma privrede, poljoprivrede i turizma, biti obustavljen saobraćaj u Prvomajskoj ulici.

X REGIONALNI SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE I TURIZMA POČINJE SUTRA

Opštinska uprava opštine Prnjavor poziva sve privrednike i građane da prisustvuju X  Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma u Prnjavoru, koji će se održati 19. i 20. maja, u sportskoj dvorani „Sloga“. Na Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma biće izveden svečani program, kulturno-zabavne manifestacije, te prezentacija različitih proizvoda.

Sajamski izlagači i gosti imaće mogućnost da se upoznaju sa privrednim potencijalima opštine Prnjavor, da saznaju više informacija o dosadašnjem razvoju prnjavorske privrede i pozitivnim primjerima iz prakse, ali i da  uspostave poslovne kontakte sa drugim privrednicima i učesnicima sajma, da čuju sve o dosadašnjem razvoju prnjavorske privrede i pozitivnim primjerima iz prakse, da postave pitanja, stupe u direktan kontakt sa zvaničnim predstavnicima opštine te uspostave poslovne kontakte sa drugim privrednicima i učesnicima Sajma.

Organizatori sajma su kompanija „RS Consulting and Trade“ d.o.o. Banja Luka i Opština Prnjavor, uz pokroviteljstvo predsjednika Vlade Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića, kao i Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.

Svečano otvaranje sajma planirano je za 11:00 časova, 19. maja, u sportskoj dvorani „Sloga“ u Prnjavoru. Radno vrijeme sajma je od 10:00 do 19:00 časova.

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNJAVOR NA 10. REGIONALNOM SAJMU PRIVREDE, POLJOPRIVREDE I TURIZMA “PRNJAVOR 2022”

Na osnovu čl. 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 6. Pravilnika o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNJAVOR 2022” (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 14/22), načelnik opštine Prnjavor, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNJAVOR 2022”

Cilj javnog poziva:

Cilj Javnog poziva je sufinasiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNJAVOR 2022” (u daljem tekstu: Sajam).

Namjena sredstava:

Sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa područja opštine Prnjavor koji su podnijeli prijavu za učešće na Sajmu, a sufinansiraće se 50% iznosa troškova zakupa izlagačkog prostora.

Pravo na dodjelu sredstava imaju privredni subjekti:

a) koji su registrovani i imaju sjedište na području opštine Prnjavor,

b) koji su podnijeli prijavu za učešće na Sajmu.

Način prijave i rok za prijavu:

Javni poziv za dodjelu sredstava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a biće objavljen na oglasnim tablama i zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor.

Prijava na javni poziv treba da sadrži: naziv i sjedište podnosioca prijave, kvadraturu ukupno zakupljene površine izlagačkog prostora, ime i prezime i broj telefona kontakt osobe.

Uz prijavu na javni poziv privredni subjekti su dužni priložiti:

a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) kopiju prijave o učešću na Sajmu,

v) kopiju žiro – računa.

Komisija imenovana od strane načelnika opštine izvršiće pregled pristiglih prijava, te sačiniti izvještaj koji će dostaviti načelniku opštine.

Na osnovu dostavljenog izvještaja načelnik opštine donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se u Šalter sali opštine Prnjavor, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje učešća na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNJAVOR 2022”.

 

PRIJAVA ZA ODLAZAK NA POLJOPRIVREDNI SAJAM U NOVI SAD

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Prnjavor, koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva putem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava, da organizuje jednodnevni odlazak na 89. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novi Sad.

Odlazak na sajam planiran je za 22.05.2022. godine (nedjelja), sa polaskom u 02,00 časova sa Trga srpskih boraca u Prnjavoru. Povratak sa sajma je isti dan u 16,00 časova sa centralnog parkinga sajma.

Planirani putni pravac odlaska je Prnjavor – Modriča – Rača – Novi Sad sa povratkom istim putnim pravcem.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti lično u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SVRHU DEKARBONIZACIJE

Obavještavamo sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratni sredstava i tehničke pomoći malim i srednjim preduzećima u svrhu dekarbonizacije, koji sprovodi UNDP, a finansira Vlada Japana. 

Rok za podnošenje prijave je 03. jun 2022. godine di 17.00 časova.

Cilj projekta je sprovođenje niza aktivnosti kao pružanje podrške MSP-ovima u tranziciji ka niskokarbonskom razvoju, kroz iskorišćavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a krajnji cilj ublažavanje ili uklanjanje opasnosti, negativnog uticaja i zavisnosti od fosilnih goriva i njihovo buduće poslovanje i razvoj.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1.000.000 američkih dolara.

Prihvatljivi podnosioci prijava su MSP iz tri industrije s visokim emisijama ugljenika (energetika, metalna i cementna industrija) ili preduzeća direktno povezana sa ovim industrijama, koja su registrovana u BiH najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 zaposlenih.

Smjernice za podnosioce prijava, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.