OBAVJEŠTENJE O ZAMJENI POSTOJEĆIH LAMPI JAVNE RASVJETE

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor da će se u narednom vremenskom periodu na području opštine vršiti zamjena postojećih lampi javne rasvjete sa LED lampama, usljed čega je moguće da će dolaziti do povremenih prekida rada javne rasvjete, koji će u što kraćem roku biti otklonjeni.
Molimo građane opštine Prnjavor za razumijevanje.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije opštine Prnjavor 

Na osnovu člana 8. Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/20), načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije opštine Prnjavor 

            Pozivaju se učenici sa prebivalištem na području opštine Prnjavor a koji pohađaju osnovnu i srednju školu van teritorije opštine Prnjavor da podnesu prijavu za nagrađivanje ukoliko su u školskoj 2020/2021. godini proglašeni za:

 • učenika generacije osnovne škole,
 • učenika vukovca u osnovnoj školi,
 • učenika generacije srednje škole ili
 • učenika vukovca u srednjoj školi

Na nagradu imaju pravo i učenici koji su ostvarili jedno od prva tri mjesta na republičkim takmičenjima kao i takmičenjima višeg ranga, iz nekog od nastavnih predmeta, sportskih i drugih takmičenja koja organizuju Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prijave za dodjelu nagrade podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz prijavu koja sadrži osnovne podatke o učeniku (ime, prezime, ime roditelja, kontakt telefon, naziv i mjesto škole,) potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje uspjeh i to:

 • dokaz o postignutom odličnom uspjehu tokom svih godina školovanja, odnosno Vukova diploma,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije,
 • kopiju diplome o ostvarenom uspjehu (republičko takmičenje ili takmičenje višeg ranga) ili druga dokumenta iz kojih se nedvosmisleno vidi da su ostvarili uspjeh koji odgovara uslovima Javnog poziva.

Pored navedene dokumentacije potrebno je priložiti i Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci.

Javni poziv za dodjelu nagrada učenicima objavljen je 01.06.2021. godine i traje 10 (deset) dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 11.06.2021. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV ZA UČENIKE 2021

Informacija o donaciji opreme – Tehnička podrška MEG projekta partnerskim jedinicama lokalne samouprave

U okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira Vlada Švajcarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), opštini Prnjavor je odobrena donacija informatičke i druge tehničke opreme koja dolazi kao značajna podrška unapređenju tehničkih kapaciteta organa uprave. Donacija je odobrena nakon uspješne realizacije brojnih edukacija i drugih aktivnosti u okviru MEG projekta, a primarno je namijenjena službama zaduženim za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša. Ukupna vrijednost donacije za opštinu Prnjavor iznosi  25.306,89 KM (bez PDV-a), što uključuje: 6 desktop računara, 3 laptopa, 1 multi-funkcionalni mrežni printer, projektor, laserski daljinomjer, ručni GPS, i dron letjelicu opremljenu za standardno i termo-vizijsko snimanje terena i objekata

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 2/18), Načelnik opštine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima

Pozivaju se udruženja građana registrovana na području opštine Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2021. godini.

Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja građana koja ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima najmanje (1) jednu godinu prije objavljivanja Javnog poziva.

b) da imaju sjedište na području opštine Prnjavor,

v) da su dostavili izvještaj o utrošku sredstava u prethodnoj godini, ukoliko su koristili budžetska sredstva i

g) da nemaju obezbijeđeno finansiranje sa druge budžetske pozicije.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u Šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

a) naziv programa/projekta

b) pun naziv udruženja,

v) oblik, broj, datum i mjesto registracije,

g) broj žiro računa,

d) ime i prezime odgovorne osobe za provođenje programa/projekta, telefon, i adresa elektronske pošte,

đ) oblast na koju se odnosi program/projekat,

e) iznos sredstava potrebnih za provođenje programa/projekta u cjelini i udio koji se traži iz Budžeta opštine i

ž) ostalo (dodatne informacije o programu/projektu, partnerima i budućim aktivnostima).

 Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti:

a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji,

v) žiro račun,

g) program/projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava.

Udruženja koja konkurišu sa više programa/projekata dostavljaju jedan primjerak potrebne dokumentacije pod tačkama a), b) i v).

Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 26.04.2021. godine i traje 15 dana od dana objavljivanja.

Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV ZA UDRUŽENJA GRAĐANA

OBAVJEŠTENJE- O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

Na osnovu člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost

 

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

investitora „TIMGRAD“ d.o.o. Prnjavor, za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta, na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. broj 639/6 K.o. Štrpci – šesta zona gradskog građevinskog zemljišta

 

Obavještavaju se zainteresovani građani i stručna javnost na području opštine Prnjavor da mogu 30 dana od dana objavljivanja obavještenja (13.04.2021. godine – 13.05.2021. godine) svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, soba broj 4, izvršiti javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju.

Primjedbe i sugestije na zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se upisati u knjigu prijedloga, primjedbi i sugestija, koja se nalazi u istoj prostoriji ili dostaviti putem pošte na navedenu adresu.

Sve informacije vezano za uvid u  zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se dobiti u „šalter sali“ opštine Prnjavor i na brojeve telefona: 051/660-905 i 051/660-845.

DANAS ISPLATA STIPENDIJA

Za 272 studenta i učenika sa područja opštine Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku 2020/2021. godinu,  danas je isplaćena stipendija za mjesec februar.

Opština Prnjavor je, kao i prošle godine, izdvojila 300.000,00 KM za stipendiranje učenika i studenata sa područja opštine.

I ove, kao i prošle godine, stipendistima će biti isplaćeno ukupno deset stipendija.

 

 

U TOKU AKTIVNOSTI PODJELE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA DIZEL GORIVO

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti podjele zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo, po spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pravo na regresirano dizel gorivo ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači, za obradive poljoprivredne površine za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2021. godini. Osim ažuriranja podataka u RPG-a, uslov za ostvarivanje prava na regresirano dizel gorivo je da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izmiri obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2020. godinu i prijavi doprinose odnosno izmiri obaveze Poreskoj upravi Republike Srpske za 2020. godinu.

Maksimalna količina odobrenog dizel goriva iznosi 100 litara po hektaru površine za sve biljne kulture upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG-a sa minimalnom površinom od jednog hektra i obuhvata zbirno proljećne i jesenje radove u 2021. godini.

Registrovani poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo plaćaju odmah prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,50 KM/litru, s tim da ukupno odobrene količine mogu realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo kod jednog ovlašćenog distributera i u jednom maloprodajnom objektu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači nakon evidentiranja i protokolisanja mogu preuzeti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prilikom prve kupovine podnose ga uz neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju JIB-a za pravna lica, ovlašćenom distributeru po vlastitom izboru na području cijele Republike Srpske.

Na području opštine Prnjavor poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupovati kod sljedećih distributera:

 

 • “KRAJINA PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • NEŠKOVIĆ” d.o.o. Bijeljina – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “BRČKO GAS” d.o.o. Brčko – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “NIS PETROL” d.o.o. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • DUJAKOVIĆ COMPANY” d.o.o. Prnjavor – Benzinska stanica Šarinci.

 

Rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva je 31. oktobar 2021. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.”

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM NEZAPOSLENIM BORCIMA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE OD PRVE DO PETE KATEGORIJE MLAĐIM OD 60 GODINA

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike

Srpske“, broj: 115/18) , ministar rada i boračko-invalidske zaštite objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima

Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije,

mlađim od 60 godina

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je odobravanje novčane pomoći socijalno ugroženim nezaposlenim

borcima od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina.

 1. USLOVI ZA ODOBRAVANJE NOVČANE POMOĆI 

1) Da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske;

2) Da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca od prve do pete kategorije;

3) Da je mlađi od 60 godina;

4) Da ukupna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od 207,00 KM ili da

ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice (otac,majka,

supruga i djeca), sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, ne prelaze iznos veći od

520,00 KM, isključujući primanja iz socijalne i dječije zaštite;

5) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje;

6) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi

prodajom ili izdavanjem u zakup;

7) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta i/ili šume, čija površina

prelazi pet hektara;

8) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila ukupne kataloške

vrijednosti preko 6. 000,00 KM;

9) Da podnosilac zahtjeva nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja,

predviđen Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2021. godini, kao i da

nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za novčanu pomoć (u daljem tekstu: zahtjev) se podnosi gradskom, odnosno

opštinskom organu uprave nadležnom za poslove boračko-invalidske zaštite i zaštite

civilnih žrtava rata (u daljem tekstu: prvostepeni organ), prema mjestu prebivališta

podnosioca zahtjeva, lično ili preporučeno putem pošte, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć“.

Obrazac zahtjeva biće dostupan u štampanom obliku kod prvostepenih organa, kao i na

Web stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Web stranici

grada/opštine.

Prvostepeni organ će, po službenoj dužnosti, zatražiti spise predmeta podnosioca

zahtjeva koji je status borca ostvario po rješenju prvostepenog organa u nekoj drugoj

opštini/gradu.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija u originalu ili ovjerenoj kopiji:

– kopija lične karte podnosioca zahtjeva,

– kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva i

– kopija čeka od penzije, za podnosioca zahtjeva i članove uže porodice koji sa njim

žive u zajedničkom domaćinstvu, ukoliko ostvaruju primanja po ovom osnovu.

Navedenu dokumentaciju prilaže podnosilac zahtjeva, dok će preostalu dokumentaciju

kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz tačke 2. podtačka 4), 5),6), 7) , 8), i 9) Javnog poziva, a okojoj se ne vodi službena evidencija po propisima kojima se regulišu prava boraca,

prvostepeni organ pribaviti po službenoj dužnosti.

 1. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

 Zahtjev razmatra Komisija koju imenuje gradonačelnik/načelnik opštine, u sastavu:

1) Predstavnik organa nadležnog za poslove boračko-invalidske zaštite,

grada/opštine –predsjednik komisije,

2) Predstavnik gradske/opštinske boračke organizacije – član komisije i

3) Predstavnik udruženja „Veterani Republike Srpske“ – član komisije.

Boračka organizacija Republike Srpske i Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“,na zahtjev gradonačelnika/načelnika opštine, dostaviće prijedlog za imenovanje članova Komisije iz podtačke 2) i 3) u roku od osam dana, od dana prijema zahtjeva.

Komisija će, nakon razmatranja zahtjeva i dostavljene dokumentacije, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, utvrditi listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dobijanjenovčane pomoći i listu podnosilaca zahtjeva čiji su zahtjevi nepotpuni, neblagovremeni ili neosnovani.

Liste se objavljuju na oglasnoj tabli i Web stranici grada/opštine.

Na objavljenje Liste može se uložiti prigovor Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana, od dana objavljivanja Lista naoglasnoj tabli grada/opštine.

Nakon rješavanja uloženih prigovora, prvostepeni organ donosi Konačnu listu koju će objaviti na oglasnoj tabli i Web stranici grada/opštine i dostaviti Ministarstvu.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 05. maj 2021. godine.

 1. NAČIN ISPLATE NOVČANE POMOĆI

 Vlada Republike Srpske će, u zavisnosti od broja lica koja se nalaze na Konačnoj listi i iznosa raspoloživih sredstava u Budžetu Republike Srpske, svojom odlukom utvrditi visinu i način isplate novčane pomoći, na osnovu koje će prvostepeni organi donijeti rješenja o odobravanju novčane pomoći.

 

Obrazac-Javni poziv- nezaposleni borci od 1-5. kategorije

PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U ULICI BRANKA ĆOPIĆA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor obavještava građane i širu javnost da se PRIVREMENO OBUSTAVLJA odvijanje saobraćaja za sva vozila u ulici Branka Ćopića, od raskrsnice sa ulicom Vida Nježića, do raskrsnice sa ulicom Stevana Nemanje, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne linije od strane KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor. Režim izmijenjenog saobraćaja počinje 05.04.2021. godine, a trajaće do 20.04.2021. osim za stanovnike ulice Branka Ćopića, za vozila Hitne pomoći i za vozila TVJ „Prnjavor.

JAVNI UVID -Nacrt izmjene dijela urbanističkog plana “Prnjavor” (izmjena 1)

„Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost da se Nacrt izmjene dijela urbanističkog plana „Prnjavor“ (izmjena 1) stavlja na Javni uvid.

Javni uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova i u prostorijama nosioca izrade plana „Routing“ d.o.o. Banja Luka, ulica Prvog krajiškog korpusa broj 16, 78000 Banja Luka, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 časova

Javni uvid počinje 09.04.2021. godine i traje 30 dana, odnosno do 10.05.2021. godine.

Primjedbe i sugestije na Nacrt plana mogu se upisati u knjigu prijedloga, primjedbi i sugestija koja se nalazi u Odjeljenju za prostorno uređenje i u prostorijama nosioca izrade plana „Routing“ d.o.o. Banja Luka, kao i dostaviti poštom na navedene adrese.

Sve informacije vezane za javni uvid u nacrt plana, mogu se dobiti u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, na broj telefona 051/663-162, 051/660-905 i putem email-a [email protected].“