POZIV NA JAVNU RASPRAVU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE POVRŠINSKOG KOPA „GRIČ“

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor, obavještava građane i stručnu javnost opštine Prnjavor, da svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova mogu izvršiti javni uvid u nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za projekat površinskog kopa – eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu „GRIČ“, opština Prnjavor, eksploatacione površine cca 16 ha, investitora „GRADIP“ a.d. Prnjavor, u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, Opštinske uprave opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, soba broj 4.

Primjedbe i sugestije na nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za projekat površinskog kopa – eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu „GRIČ“, opština Prnjavor, eksploatacione površine cca 16 ha, investitora „GRADIP“ a.d. Prnjavor, mogu se upisati u knjigu prijedloga, primjedbi i sugestija koja se takođe nalazi u Odjeljenju za prostorno uređenje, kao i dostaviti u pismenoj formi poštom Odjeljenju za prostorno uređenje.

 Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu za projekat površinskog kopa – eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu „GRIČ“ opština Prnjavor, eksploatacione površine cca 16 ha, investitora „GRADIP“ a.d. Prnjavor, održaće se dana 12.08.2021. godine u sali Skupštine opštine Prnjavor, sa početkom u 12.00 h.

Sve informacije u vezi sa javnim uvidom i održavanjem javne rasprave mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i na telefone broj: 051/663-162 ili 051/663-740, lokal 227.

OBAVJEŠTENJE O PODSTICAJU

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače da su u skladu sa Programom korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 27/21) planirana novčana sredstva iz budžeta opštine za sljedeće vrste podsticaja:

a)   Podsticaji u stočarstvu:

 • muzne krave, uzgoj krava u sistemu krava tele i uzgoj magarica za proizvodnju mlijeka – minimalno 5 grla,
 • rasplodne junice – minimalno 3 grla,
 • rasplodne svinje – minimalno 7 grla,
 • tovna junad – minimalno 5 grla,
 • tovne svinje – minimalno 30 grla,
 • tov pilića – minimalno 10.000 komada u toku godine,
 • koke nosilje – minimalno 2000 komada,
 • ovčarstvo – minimalno 40 grla,
 • kozarstvo – minimalno 30 grla.

b)   Podsticaji u pčelarstvu:

 • minimalno 30 košnica, odnosno pčelinjih društava.

v)   Podsticaji za integralnu voćarsku i vinogradarsku proizvodnju:

 • za zasnivanje novih zasada jabučastog, koštičavog i koštuničavog voća minimalna površina parcele je 0,2 ha po voćnoj vrsti,
 • za zasnivanje novih zasada jagodičastog i bobičastog voća minimalna površina parcele je 0,1 ha,
 • za zasnivanje novih zasada vinove loze minimalna površina parcele je 0,1 ha.

g)   Podsticaji za integralnu proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima

i na otvorenom:

 • plastenička proizvodnja – minimalna površina plastenika je 200 m2,
 • staklenička proizvodnja – minimalna površina staklenika je 200 m2,
 • objekti za proizvodnju gljiva – minimalna površina objekta je 100 m2,
 • za proizvodnju povrća na otvorenom minimalna površina parcele zasijane (zasađene) jednom kulturom je za lubenice, dinje, krompir i bundeve 0,5 ha, za krastavce kornišone 0,05 ha, a za ostale povrtarske kulture 0,2 ha po jednoj vrsti.

d)  Podsticaji za integralnu proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog

bilja na otvorenom i u zatvorenim prostorima

 • minimalna površina parcele zasijane (zasađene) jednom vrstom je 0,1 ha

(priznaju se vrste koje se gaje u monokulturi i to samo u godini zasnivanja).

đ)  Novčana sredstva za podsticaje razvoja organske proizvodnje.

e)  Novčana sredstva za vanredne potrebe u poljoprivredi.

ž) Novčana sredstva za hemijsku analizu i kontrolu plodnosti zemljišta.

z)  Novčana sredstva za osposobljavanje degradiranih, zapuštenih, neplodnih i

poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta

 • minimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se mora obuhvatiti ovom mjerom je 1 ha.

i)  Novčana sredstva za sufinansiranje projekata u poljoprivredi.

j)   Novčana sredstva za mlade inženjere poljoprivrede.

k)  Novčana sredstva za sufinansiranje premije osiguranja voćnjaka i vinograda

 • minimalna površina osiguranog voćnjaka ili vinograda za koji se vrši premija osiguranja mora da iznosi 0,5 ha ili 0,1 ha pod jagodastim ili bobičastim voćnim vrstama.

Poljoprivredni proizvođači zahtjeve sa pratećom dokumentacijom mogu podnijeti u šalter sali opštine Prnjavor.

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaje za mlade inženjere poljoprivrede i za podsticaje za integralnu proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima i na otvorenom je 31. avgust 2021. godine, za podsticaje u stočarstvu, pčelarstvu, integralnu proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja na otvorenom i u zatvorenim prostorima i za sufinansiranje premije osiguranja voćnjaka i vinograda je 30. septembar 2021. godine, za podsticaje za integralnu voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, za podsticaje razvoja organske proizvodnje, za vanredne potrebe u poljoprivredi i za osposobljavanje degradiranih, zapuštenih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta je 01. novembar 2021. godine.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva do 35 godina registrovani u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 30/13, 65/13, 20/14 i 57/16), ostvaruju podsticajna sredstva uvećana za dodatnih 10 % u odnosu na obračunatu vrijednost po jednom pojedinačnom zahtjevu.

Takođe, žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva registrovane u skladu sa navedenom uredbom, ostvaruju podsticajna sredstva uvećana za dodatnih 10 % u odnosu na obračunatu vrijednost po jednom pojedinačnom zahtjevu, pod uslovom da iste imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo minimalno tri posljednje godine.

Za sve informacije zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ili putem kontakt telefona 051/660-860.”

OBAVJEŠTENJE

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor obavještava javnost da su u toku radovi na obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na području grada, te molimo vozače i stanovništvo za strpljenje do okončanja radova.

OBAVJEŠTENJE O SISTEMATSKOJ DEZINSEKCIJI

Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava stanovništvo opštine Prnjavor da će se sistematska dezinsekcija, koja se sastoji u zaprašivanju komaraca, vršiti u utorak, 29.06.2021. godine u periodu od 19,00 do 22,30 časova, i u srijedu, 30.06.2021. godine u periodu od 04,30 do 06,30 časova.

Dezinsekciju će provoditi preduzeće „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica.

Nadležni iz preduzeća „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica upozoravaju pčelare da u navedenom vremenskom periodu preduzmu sve potrebne mjere zaštite pčela, kao što su, između ostalih, natkrivanje pčelarskih društava kartonom ili drugim priručnim sredstvom.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI NA IZMJENI DIJELA URBANISTIČKOG PLANA “PRNJAVOR”

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost da će se dana 02.07.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Opštine Prnjavor ul. Karađorđeva br. 2 (Bijela zgrada), sala skupštine opštine Prnjavor, održati javna rasprava na izmjenu dijela urbanističkog plana „Prnjavor“ (izmjena I).

U okviru javne rasprave, razmatraće se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt gore navedenog plana koji je bio izložen na javnom uvidu.

Sve informacije vezane za javnu raspravu, mogu se dobiti lično u Odjeljenju za prostorno uređenje, putem email [email protected] i na broj telefona 051/660-905.

OBAVJEŠTENJE O ZAMJENI POSTOJEĆIH LAMPI JAVNE RASVJETE

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor da će se u narednom vremenskom periodu na području opštine vršiti zamjena postojećih lampi javne rasvjete sa LED lampama, usljed čega je moguće da će dolaziti do povremenih prekida rada javne rasvjete, koji će u što kraćem roku biti otklonjeni.
Molimo građane opštine Prnjavor za razumijevanje.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije opštine Prnjavor 

Na osnovu člana 8. Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/20), načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije opštine Prnjavor 

            Pozivaju se učenici sa prebivalištem na području opštine Prnjavor a koji pohađaju osnovnu i srednju školu van teritorije opštine Prnjavor da podnesu prijavu za nagrađivanje ukoliko su u školskoj 2020/2021. godini proglašeni za:

 • učenika generacije osnovne škole,
 • učenika vukovca u osnovnoj školi,
 • učenika generacije srednje škole ili
 • učenika vukovca u srednjoj školi

Na nagradu imaju pravo i učenici koji su ostvarili jedno od prva tri mjesta na republičkim takmičenjima kao i takmičenjima višeg ranga, iz nekog od nastavnih predmeta, sportskih i drugih takmičenja koja organizuju Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prijave za dodjelu nagrade podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz prijavu koja sadrži osnovne podatke o učeniku (ime, prezime, ime roditelja, kontakt telefon, naziv i mjesto škole,) potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje uspjeh i to:

 • dokaz o postignutom odličnom uspjehu tokom svih godina školovanja, odnosno Vukova diploma,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije,
 • kopiju diplome o ostvarenom uspjehu (republičko takmičenje ili takmičenje višeg ranga) ili druga dokumenta iz kojih se nedvosmisleno vidi da su ostvarili uspjeh koji odgovara uslovima Javnog poziva.

Pored navedene dokumentacije potrebno je priložiti i Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci.

Javni poziv za dodjelu nagrada učenicima objavljen je 01.06.2021. godine i traje 10 (deset) dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 11.06.2021. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV ZA UČENIKE 2021

Informacija o donaciji opreme – Tehnička podrška MEG projekta partnerskim jedinicama lokalne samouprave

U okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira Vlada Švajcarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), opštini Prnjavor je odobrena donacija informatičke i druge tehničke opreme koja dolazi kao značajna podrška unapređenju tehničkih kapaciteta organa uprave. Donacija je odobrena nakon uspješne realizacije brojnih edukacija i drugih aktivnosti u okviru MEG projekta, a primarno je namijenjena službama zaduženim za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša. Ukupna vrijednost donacije za opštinu Prnjavor iznosi  25.306,89 KM (bez PDV-a), što uključuje: 6 desktop računara, 3 laptopa, 1 multi-funkcionalni mrežni printer, projektor, laserski daljinomjer, ručni GPS, i dron letjelicu opremljenu za standardno i termo-vizijsko snimanje terena i objekata

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 2/18), Načelnik opštine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima

Pozivaju se udruženja građana registrovana na području opštine Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2021. godini.

Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja građana koja ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima najmanje (1) jednu godinu prije objavljivanja Javnog poziva.

b) da imaju sjedište na području opštine Prnjavor,

v) da su dostavili izvještaj o utrošku sredstava u prethodnoj godini, ukoliko su koristili budžetska sredstva i

g) da nemaju obezbijeđeno finansiranje sa druge budžetske pozicije.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u Šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

a) naziv programa/projekta

b) pun naziv udruženja,

v) oblik, broj, datum i mjesto registracije,

g) broj žiro računa,

d) ime i prezime odgovorne osobe za provođenje programa/projekta, telefon, i adresa elektronske pošte,

đ) oblast na koju se odnosi program/projekat,

e) iznos sredstava potrebnih za provođenje programa/projekta u cjelini i udio koji se traži iz Budžeta opštine i

ž) ostalo (dodatne informacije o programu/projektu, partnerima i budućim aktivnostima).

 Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti:

a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji,

v) žiro račun,

g) program/projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava.

Udruženja koja konkurišu sa više programa/projekata dostavljaju jedan primjerak potrebne dokumentacije pod tačkama a), b) i v).

Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 26.04.2021. godine i traje 15 dana od dana objavljivanja.

Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV ZA UDRUŽENJA GRAĐANA