ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 6. Правилника о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 17/18, 44/20, 31/21 и 25/22), Начелник општине Прњавор објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтјева за додјелу студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор у 2022. години

 

Позивају се студенти са подручја општине Прњавор да поднесу захтјев за додјелу студентске награде за најбоље студенте у 2022. години.

За додјелу студентске награде могу да конкуришу студенти који испуњавају сљедеће услове:

а) имају пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће двије године прије подношења захтјева,

б) студенти друге и виших година првог циклуса или интегралног студија на јавним високошколским установама у Босни и Херцеговини и земљама бивше Југославије,

в) да нису обновили ниједну годину током студија,

г) да су према наставном плану и програму високошколске установе положили све испите из претходних година студија,

д) да су постигли просјечну оцјену најмање 9,50.

Поред напријед наведених услова пожељно је да је студент у току основног и средњег образовања учествовао и остварио запажене резултате на међународним такмичењима из неког од наставних предмета.

Захтјеви за додјелу студентске награде подносе се у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор, на прописаном обрасцу, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Прњавор, ул. Карађорђева број 2, Прњавор.

Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 • Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци,
 • Увјерење о уписаној академској 2021/2022 години,
 • Овјерену копију индекса,
 • Увјерење о просјеку оцјена,
 • Овјерена изјава да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
 • Свједочанство из основне школе са завршним оцјенама од шестог до деветог разреда,
 • Свједочанства из свих разреда средње школе,
 • Фотокопију картице текућег рачуна.

Студенти који су у току свог досадашњег школовања учествовали и остварили успјех на неком од међународних такмичења из наставних предмета требају приложити потврду о учешћу на међународном такмичењу издату од овлашћене институције и овјерене копије диплома о освојеном првом, другом или трећем мјесту или друге доказе  од овлашћене институције из којих се недвосмислено може утврдити да је кандидат остварио услове прописане Јавним позивом.

Докази из Јавног позива достављају се на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Јавни позив за додјелу студентских награда у 2022. години објављен је 28.09.2022. године и траје осам дана од дана објављивања, односно закључно са 06.10.2022. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

Образац захтјева за студентске награде 

Јавни позив (пдф) 

ОД СУТРА ПОЧИЊЕ ЈЕСЕЊА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Одјељење за инспекцијске послове обавјештава становништво општине Прњавор да је у циљу спречавања и сузбијања заразних болести, начелник општине Прњавор донио Наредбу о обавезној јесењој систематској дератизацији на територији општине Прњавор.

Дератизација ће бити спроведена на територији општине Прњавор у периоду од 27.09. до 21.10.2022. године. Дератизација обухвата: зграде државне управе и објекте којима газдује Општина, предшколске, школске и вјерске објекте, објекте државних и приватних предузећа, објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи, стамбене објекте и индивидуална домаћинства, јавне зелене површине, обале ријека и канализациону мрежу.

Дератизацију ће обављати предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница.

Против предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи, власника стамбено-породичних зграда, носилаца станарског права, власника станова и помоћних објеката који не поступе у складу са Наредбом биће поднесене прекршајне пријаве.

Плаћања услуга дератизације ослобођена су домаћинства породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије.

Примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције, могу се доставити Одјељењу за инспекцијске послове- инспекцији за храну и здравственој инспекцији.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈСКЕ ЛОКАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ 2023.

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини објављује годишњи позив за подношење захтјева за трансформацијске локалне пројекте за годину 2023.

Трансформацијски локални пројекти су саставни дио развојне сарадње Републике Чешке у Босни и Херцеговини и имплементирају се програмом грантова којим управља Амбасада Републике Чешке у Сарајеву.

Услови за подношење захтјева за локалне трансформацијске пројекте за 2023. годину су сљедећи:

Подносилац захтјева мора бити регистрована правно лице у Босни и Херцеговини, чија основна дјелатност није добит (локалне невладине организације, организације локалне заједнице, академске институције, религиозне институције, организације и агенције које раде на локалним развојним активностима).

Подносилац захтјева може предати само један пројектни приједлог. Пројекти морају бити у складу са приоритетима подршке људским правима и трансформацијске сарадње у Босни и Херцеговини:

подршка цивилном друштву, укључујући бранитеље људских права
подржавање слободе изражавања и приступ информацијама, укључујући и слободу медија
промовисање једнаких и максималних политичких и јавних судјеловања
промовисање институционалне изградње владавине права
промовисање једнакости и недискриминације
промовисање људских права у темама спојеним са запошљавањем и заштитом околиша.

Максимални износ гранта 500.000 ЦЗК (цца 39.000 КМ), износ треба бити заокружен. Грантови се исплаћују у КМ. Актуелни курс 1,-КМ = 12,676 ЦЗК Финансијско учешће у пројекту је минимално 10% од укупне вриједности пројекта (финансиране активности требају бити јасно наведене у формулару). Имплементација пројектних активности је од фебруара до октобра 2023. године. Идентификацијиски формулар мора бити испуњен на енглеском језику, попуњен на компјутеру, овјерен и потписан од стране овлашћене особе и достављен у папирном и електронском издању. Рок за пријаву: 14. октобар 2022. године 12.00 сати (подне) на сљедећој адреси:

Развојна сарадња (ТРАНС)
Амбасада Републике Чешке
Фрањевачка 13
71 000 Сарајево

И у електронској верзији на: [email protected] .

За додатна питања обратите се Одјељењу за развојну сарадњу Амбасаде Републике Чешке у Босни и Херцеговини (тел. 033 587 052, 033 587 056) или пошаљите е-маил на [email protected] .

Идентификациони формулар (XLS, 59 KB)

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 5. и члана 15. Правилника о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину („Службени гласник општине Прњавор“, броj 15/22), Правилника о измјени и допуни Правилника о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину („Службени гласник општине Прњавор“, броj 26/22) и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину (“Службени гласник општине Прњавор” број 2/22), начелник општине Прњавор расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Општина Прњавор расписује поновљени јавни позив за прикупљање пријава за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину планираних у буџету општине у оквиру позиције – Помоћ младима кроз “start up” предузетништво у износу од 12.000,00 КМ.

Наведена средства усмјериће се на подржавање и промоцију предузетништва и самозапошљавања на подручју општине Прњавор.

Кроз реализацију програма Помоћи младима кроз “start up” предузетништво треба да се допринесе циљевима:

– повећања броја новооснованих приредних субјеката;

– повећање броја запослених кроз самозапошљавање и ново запошљавање.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину имају пунољетна лица до 35 година старости и то:

 1. као појединци или као тим,
 2. која имају пребивалиште на подручју општине Прњавор,
 3. која имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Прњавор, и то у сљедећим областима:
  • производно-прерађивачка индустрија,
  • информације и комуникације,
  • стручне научне и техничке дјелатности,
  • административне и помоћне услужне дјелатности,
  • остале услужне дјелатности,
  • поправка моторних возила и мотоцикала и
  • грађевинарство,
 4. која у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност;
 5. која нису имала регистровану, а потом одјављену, дјелатност у периоду од 01.01.2019. године до објаве јавног позива;
 6. да су незапослена лица пријављена на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор;
 7. која немају доспјелих неизмирених пореских обавеза;
 8. која нису осуђивана за кривична дјела против привреде и кривична

дјела против имовине;

 1. која не аплицирају за подстицајна средства за самозапошљавање из других извора.

Физичка лица која су већ остварила подстицај на име самозапошљавања лица од стране општине Прњавор или из неког другог извора финансирања (Завод за запошљавање Републике Српске, министарства и др), не могу бити корисници подстицаја који се додјељују кроз програм подстицаја самозапошљавања младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину.

 1. ВРИЈЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРИЈЕДЛОГА

Одобрена средства која се додјељују једном кориснику или тиму је фиксно 6.000,00 КМ.

Одобрена средства по једној пријави, без обзира да ли се ради о појединачној или групној пријави, намијењена су да се употријебе за прихватљиве трошкове пословања и то:

– за трошкове уређења и опремања пословног простора, набавке опреме, машина, алата и/или репроматеријала,

– за трошкове пословања (регистрација, таксе, закупнина, трошкови комуналних услуга и други трошкови везани за обављање занатско-предузетничке дјелатности) и

– за уплате пореза и доприноса на плате.

Новчана средства ће корисницима бити дозначена у двије рате, на начин и под условима који ће детаљно бити дефинисан појединачним уговорима које ће начелник општине потписати са сваким корисником коме буду додијељена новчана средства.

 1. ОБЈАВА ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА, НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Поновљени јавни позив за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину биће објављен на званичној интернет страници општине Прњавор, на огласним таблама општине, путем ЈП Радио Прњавор и на телевизији К3 Прњавор и остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве за додјелу подстицајних средстава подносе се на прописаним обрасцима доступним у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор (шалтер број 1. и 2.), као и на званичној интернет страници општине Прњавор.

Уз попуњени образац пријаве на поновљени јавни позив заинтересована лица су дужна приложити:

 1. ЦИПС потврда о пребивалишту за подносиоца пријаве (не старија од 3 мјесеца);
 2. Копија личне карте подосиоца пријаве;
 3. Увјерење Пореске управе да подносилац пријаве није био порески обвезник као

власник регистроване дјелатности у периоду од 01.01.2019. године до објаве

јавног позива (не старије од 8 дана);

 1. Потврду Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор, да је подносилац захтјева незапослено лице (не старије од 8 дана);
 2. Документацију која доказује да је подносилац пријаве (уколико је примјењиво):
  • лице са инвалидитетом,
  • члан породице погинулог бораца или ратног војног инвалида војске Републике Српске
  • припадник ромске националне мањине;
 3. Потписану и овјерену изјаву да није био/ла корисник средстава подршке за самозапошљавање од стране општине Прњавор или других органа и организација (Завод за запошљавање Републике Српске, министарства и др), као и да не аплицирају за подстицајна средства за самозапошљавање из других извора;
 4. Потписану и овјерену изјаву о измиреним пореским обавезама;
 5. Потписану и овјерену изјаву да није осуђиван/а за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине;
 6. Потписану и овјерену изјаву којом се подносилац пријаве обавезује да ће у року од 30 дана од дана потписивања уговора регистровати занатско-предузетничку дјелатност.

У случају да подносилац пријаве буде одабран као корисник подстицајних средстава, дужан је прије потписивања уговора са начелником општине као доказ за изјаве наведене у т. 7) и 8) доставити увјерења надлежних институција, у противном ће њихове пријаве бити дисквалификоване.

Образац пријаве са одговарајућом документацијом у запечаћеној коверти шаљу се поштом на адресу Општина Прњавор, Карађорђева број 2, Прњавор или се достављају лично у Општину – шалтер сала (шалтери бр. 1 и 2), са назнаком “Не отварати – За Комисију за додјелу средстaва у оквиру програма помоћи младима кроз “start up” предузетништво”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 1. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ПРИСТИГЛИХ ЗАХТЈЕВА И ПОСТУПАК ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Анализу и оцјену пријава достављених по јавном позиву вршиће комисија за оцјену пријава за додјелу средстава у оквиру помоћи младима кроз “start up” предузетништво коју именује начелник општине.

Комисија ће у року од 10 дана од последњег дана рока за подношење пријава сачинити прелиминарну ранг листу са приједлогом одлуке о расподјели средстава из буџета општине Прњавор и исту доставити начелнику општине.

Прелиминарна ранг листа са приједлогом одлуке о расподјели средстава биће објављена на огласној табли и на званичној  интернет страници општине Прњавор.

Коначну одлуку о расподјели средстава доноси начелник општине  и иста ће бити објављена у Службеном гласнику општине Прњавор, на огласној табли и на званичној интернет страници општине Прњавор.

Са корисницима, којима су одобрена подстицајна средства, начелник општине ће закључити уговор, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Имплементација програма помоћи младима кроз “start up” предузетништво траје 12 мјесеци од дана потписивања уговора, а корисници додијељених средстава су дужни у наведеном периоду обављати регистровану дјелатност, изузев оправданих разлога о којима општина Прњавор треба да буде сагласна.

За све додатне информације можете се обратити позивом на број телефона 051/663-740 локал 232, електронском поштом на e-mail адресу: [email protected], или лично у Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности – Одсјек за предузетништво (стара зграда општине, канцеларија бр. 42).

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА МЈЕРУ ПОДРШКЕ УВОЂЕЊУ СТАНДАРДА И СЕРТИФИКАЦИЈУ У ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Обавјештавамо све заинтересоване да је отворен нови EU4Agri циклус за пријаве на Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и сертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи. Овај циклус за подношење пријава ће трајати 30 дана, као и сваки наредни до утрошка средстава.

Број циклуса у склопу којих ће потенцијални корисници моћи поднијети пријаву ће овисити о динамици утрошка средстава која су намијењена за овај јавни позив. На располагању је 1 милион КМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 5.000 КМ до 50.000 КМ. Обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве износи 30% укупне вриједности прихватљивих трошкова пројекта.

Потенцијални корисници су обавезни поднијети комплетну пријаву у склопу једног циклуса (са свом пратећом документацијом) како би иста била разматрана од стране комисије за оцјену пријава. Пријаве које су отворене у једном циклусу а нису комплетиране, односно поднешене се неће оцјењивати од стране комисије за оцјењивање, нити их подносилац пријаве може надопунити и поднијети у наредном циклусу.

Кроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пословне субјекте у пољопривредно-прехрамбеном сектору да уведу одређене стандарде у своје пословање или изврше сертификацију својих производа, услуга и производних процеса. Циљ овог јавног позива је јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређења квалитета, хигијене, сигурности хране, повећања конкурентности и олакшавања приступа тржиштима.

Ко се може пријавити на овај јавни позив?

На овај јавни позив моћи ће се пријавити микро, мала и средња предузећа, предузетници и задруге које се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану, те удружења која окупљају произвођаче/прерађиваче за њихову групну сертификацију.

Пријаве се могу поднијети од 14. септембра 2022. године, а крајњи рок за пријаву је 14. октобар 2022. године, до 17:00 сати.

Сви заинтересовани могу приступити јавном позиву путем званичне интернет странице пројекта, www.eu4agri.ba/

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ПОСТДИПЛОМЦИМА И ДОКТОРАНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 4. Одлуке о додјели средстава постдипломцима и докторантима са подручја општине Прњавор, број 01/1-022-146/22 од 06.09.2022. године, Начелник општине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтјева за додјелу средстава постдипломцима и докторантима са подручја општине Прњавор у 2022. години

 

Позивају се студенти другог и трећег циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Прњавор да поднесу захтјев за додјелу средстава постдипломцима и докторантима у 2022. години.

За додјелу средстава постдипломцима и докторантима са подручја општине Прњавор могу да конкуришу студенти другог и трећег циклуса студија који испуњавају сљедеће услове:

а) да имају пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће шест мјесеци прије подношења захтјева,

б) да су студенти другог или трећег циклуса студија на јавним високошколским установама,

г) да имају најмање два положена испита предвиђена планом и програмом постдипломских одосно докторских студија,

Захтјеви за додјелу средстава постдипломцима и докторантима подносе се у Шалтер сали општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 • Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци,
 • Увјерење о упису другог, односно трећег циклуса студија,
 • Копију наставног плана и програма на постдипломском, односно докторском студију,
 • Увјерење о положеним испитима на постдипломском, односно докторском студију са просјеком оцјена,
 • Фотокопија индекса,
 • Фотокопију личне карте и
 • Фотокопију картице текућег рачуна.

Јавни позив за додјелу средстава постдипломцима и докторантима у 2022. години објављен је 08.09.2022. године и траје осам дана од дана објављивања, односно закључно са 16.09.2022. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ ОБЈАВИЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ МАЛИХ ЛОКАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Амбасада Републике Чешке у БиХ објавила је Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2023. годину.

Рок за пријаву пројектних приједлога је 30. септембар 2022. године.

Тема пројекта мора бити у складу са приоритетним програмом иностране развојне сарадње Републике Чешке у БиХ за 2018 – 2023. годину (тј. сектор Економског раста са нагласком на енергије из обновљивих извора, сектор одрживог коришћења природних извора и сектор јавне управе).

Подносилац приједлога пројекта мора да буде:

 • регистровано правно лице;
 • непрофитна организација (невладине организације, удружење грађана, академске установе које раде на локалним пројектима, организације и агенције чије су активности усмјерене на локални развој).

Висина гранта износи од 15,800 до 38,000 КМ по пројектном приједлогу.

Детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.

Апликанти из Републике Српске моле се да на мејл [email protected] потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

 

ДАНАС ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР

За 238 ученика и студента са подручја општине Прњавор који су остварили право на додјелу стипендије за школску 2021/2022. годину данас је исплаћена стипендија за мјесец септембар текуће године.

До краја године преостале су још три исплате.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Progressus” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата.

Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Прогрессус” и Владе Мађарске је јачање привредних односа између двије земље кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости и пословања.

Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава и сопственог учешћа.

Најмање 30% укупних прихватљивих трошкова набавке треба да буду сопствена новчана средства која мора да обезбиједи Корисник. Подносилац пријаве ће приликом подношења пријаве на Јавни позив доставити изјаву којом гарантује да располаже сопственим средставима у мјери која је довољна за финансирање најмање 30% планиране набавке. Сопствено учешће може се у потпуности или дјелимично обезбиједити и из кредита, при чему се услов сопственог учешћа неће сматрати испуњеним уколико је кредит одобрен по другом основу или за друге намјене. Сопственим учешћем у смислу овог Јавног позива такође се неће сматрати државна помоћ, помоћ републичких органа и организација јавне управе, јединица локалне управе и самоуправе, помоћ обезбијеђена из других међународних грантова или сличних извора.

Максимални износ бесповратних средстава по Кориснику је 70% Укупних прихватљивих трошкова набавке.

Минимални износ подршке Корисникје 2.500 ЕУР. Максимални износ подршке по Кориснику је 25 000 ЕУР.

Укупни прихватљиви трошкови набавке могу бити трошкови набавке пољопривредне механизације, опреме и алата без пореза на додату вриједност (ПДВ) у случају да Подносилац пријаве/Корисник има законски регулисано право на поврат ПДВ-а, или трошкови набавке с ПДВ-ом, у случају да Подносилац пријаве/Корисник нема право и могућност поврата ПДВ-а.

Право на Пријаву на јавни позив имају физичка и правна лица (ММС, те регистрована удружења, фондације и пољопривредне задруге које имају статус правног лица и учествују у платном промету) која имају пребивалиште или сједиште у Републици Српској или у Брчко дистрикту и баве се примарном пољопривредном производњом, а која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава Републике Српске или Брчко дистрикта (РПГ), или су регистрована за примарну пољопривредну дјелатност код надлежног привредног суда, те која у оквиру овог Јавног позива набављају механизацију, опрему и алате за пољопривредну производњу на земљишту које је на територији Републике Српске или Брчко дистрикта.

Пријава се може поднијети од 1. септембра 0:00:00 2022. године, а рок за пријаву је 14. октобар 2022. године у 23:59:59 сати.

Детаљне информације о овом јавном позиву можете видјети ОВДЈЕ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДЈЕЛИ ПОНОСНИХ КАРТИЦА

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности Општинске управе општине Прњавор обавјештава породице са троје и више дјеце са подручја општине Прњавор које посједују „Поносну картицу“ да ће се подјела нових картица одржати у сриједу 07.09.2022. године у сали Дома културе Прњавор. Подјела картица биће организована у двије групе по сљедећем распореду:

I група у 11 часова, корисници чија имена почињу словима од „А“ до „И“

II група у 12 часова, корисници чија имена почињу словима од „Ј“ до „Ш“.