ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДСТИЦАЈУ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче да су у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2021. години (“Службени гласник општине Прњавор”, број 27/21) планирана новчана средства из буџета oпштине за сљедеће врсте подстицаја:

а)   Подстицаји у сточарству:

 • музне краве, узгој крава у систему крава теле и узгој магарица за производњу млијека – минимално 5 грла,
 • расплодне јунице – минимално 3 грла,
 • расплодне свиње – минимално 7 грла,
 • товна јунад – минимално 5 грла,
 • товне свиње – минимално 30 грла,
 • тов пилића – минимално 10.000 комада у току године,
 • коке носиље – минимално 2000 комада,
 • овчарство – минимално 40 грла,
 • козарство – минимално 30 грла.

б)   Подстицаји у пчеларству:

 • минимално 30 кошница, односно пчелињих друштава.

в)   Подстицаји за интегралну воћарску и виноградарску производњу:

 • за заснивање нових засада јабучастог, коштичавог и коштуничавог воћа минимална површина парцеле је 0,2 hа по воћној врсти,
 • за заснивање нових засада јагодичастог и бобичастог воћа минимална површина парцеле је 0,1 hа,
 • за заснивање нових засада винове лозе минимална површина парцеле је 0,1 hа.

г)   Подстицаји за интегралну производњу поврћа у затвореним просторима

и на отвореном:

 • пластеничка производња – минимална површина пластеника је 200 m2,
 • стакленичка производња – минимална површина стакленика је 200 m2,
 • објекти за производњу гљива – минимална површина објекта је 100 m2,
 • за производњу поврћа на отвореном минимална површина парцеле засијане (засађене) једном културом је за лубенице, диње, кромпир и бундеве 0,5 hа, за краставце корнишоне 0,05 hа, а за остале повртарске културе 0,2 hа по једној врсти.

д)  Подстицаји за интегралну производњу љековитог, зачинског и ароматичног

биља на отвореном и у затвореним просторима

 • минимална површина парцеле засијане (засађене) једном врстом је 0,1 hа

(признају се врсте које се гаје у монокултури и то само у години заснивања).

ђ)  Новчана средства за подстицаје развоја органске производње.

е)  Новчана средства за ванредне потребе у пољопривреди.

ж) Новчана средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта.

з)  Новчана средства за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и

пољопривредних земљишта лошијег квалитета

 • минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватити овом мјером је 1 hа.

и)  Новчана средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди.

ј)   Новчана средства за младе инжењере пољопривреде.

к)  Новчана средства за суфинансирање премије осигурања воћњака и винограда

 • минимална површина осигураног воћњака или винограда за који се врши премија осигурања мора да износи 0,5 hа или 0,1 hа под јагодастим или бобичастим воћним врстама.

Пољопривредни произвођачи захтјеве са пратећом документацијом могу поднијети у шалтер сали општине Прњавор.

Рок за подношење захтјева за подстицаје за младе инжењере пољопривреде и за подстицаје за интегралну производњу поврћа у затвореним просторима и на отвореном је 31. август 2021. године, за подстицаје у сточарству, пчеларству, интегралну производњу љековитог, зачинског и ароматичног биља на отвореном и у затвореним просторима и за суфинансирање премије осигурања воћњака и винограда је 30. септембар 2021. године, за подстицаје за интегралну воћарску и виноградарску производњу, за подстицаје развоја органске производње, за ванредне потребе у пољопривреди и за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета је 01. новембар 2021. године.

Носиоци пољопривредног газдинства до 35 година регистровани у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), остварују подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном појединачном захтјеву.

Такође, жене носиоци пољопривредног газдинства регистроване у складу са наведеном уредбом, остварују подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном појединачном захтјеву, под условом да исте имају регистровано пољопривредно газдинство минимално три посљедње године.

За све информације заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство или путем контакт телефона 051/660-860.”

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције општине Прњавор обавјештава јавност да су у току радови на обиљежавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју града, те молимо возаче и становништво за стрпљење до окончања радова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СИСТЕМАТСКОЈ ДЕЗИНСЕКЦИЈИ

Одјељење за инспекцијске послове обавјештава становништво општине Прњавор да ће се систематска дезинсекција, која се састоји у запрашивању комараца, вршити у уторак, 29.06.2021. године у периоду од 19,00 до 22,30 часова, и у сриједу, 30.06.2021. године у периоду од 04,30 до 06,30 часова.

Дезинсекцију ће проводити предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница.

Надлежни из предузећа „Санитарац“ д.о.о. Власеница упозоравају пчеларе да у наведеном временском периоду предузму све потребне мјере заштите пчела, као што су, између осталих, наткривање пчеларских друштава картоном или другим приручним средством.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА “ПРЊАВОР”

Одјељење за просторно уређење Општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да ће се дана 02.07.2021. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Прњавор ул. Карађорђева бр. 2 (Бијела зграда), сала скупштине општине Прњавор, одржати јавна расправа на измјену дијела урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена I).

У оквиру јавне расправе, разматраће се све примједбе, приједлози и мишљења на нацрт горе наведеног плана који је био изложен на јавном увиду.

Све информације везане за јавну расправу, могу се добити лично у Одјељењу за просторно уређење, путем email [email protected] и на број телефона 051/660-905.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАМЈЕНИ ПОСТОЈЕЋИХ ЛАМПИ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане општине Прњавор да ће се у наредном временском периоду на подручју општине вршити замјена постојећих лампи јавне расвјете са LED лампама, усљед чега је могуће да ће долазити до повремених прекида рада јавне расвјете, који ће у што краћем року бити отклоњени.
Молимо грађане општине Прњавор за разумијевање.

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава за додјелу награде ученицима основних и средњих школа који се школују ван територије општине Прњавор 

На основу члана 8. Правилника о награђивању ученика основних и средњих школа („Службени гласник општине Прњавор“, број 30/20), начелник општине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање пријава за додјелу награде ученицима основних и средњих школа који се школују ван територије општине Прњавор 

            Позивају се ученици са пребивалиштем на подручју општине Прњавор а који похађају основну и средњу школу ван територије општине Прњавор да поднесу пријаву за награђивање уколико су у школској 2020/2021. години проглашени за:

 • ученика генерације основне школе,
 • ученика вуковца у основној школи,
 • ученика генерације средње школе или
 • ученика вуковца у средњој школи

На награду имају право и ученици који су остварили једно од прва три мјеста на републичким такмичењима као и такмичењима вишег ранга, из неког од наставних предмета, спортских и других такмичења која организују Републички педагошки завод и Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Пријаве за додјелу награде подносе се у Шалтер сали општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз пријаву која садржи основне податке о ученику (име, презиме, име родитеља, контакт телефон, назив и мјесто школе,) потребно је приложити документацију којом се доказује успјех и то:

 • доказ о постигнутом одличном успјеху током свих година школовања, односно Вукова диплома,
 • доказ о проглашењу учеником генерације,
 • копију дипломе о оствареном успјеху (републичко такмичење или такмичење вишег ранга) или друга документа из којих се недвосмислено види да су остварили успјех који одговара условима Јавног позива.

Поред наведене документације потребно је приложити и Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци.

Јавни позив за додјелу награда ученицима објављен је 01.06.2021. године и траје 10 (десет) дана од дана објављивања, односно закључно са 11.06.2021. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

JAВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕНИКЕ 2021

Информација о донацији опреме – Техничка подршка МЕГ пројекта партнерским јединицама локалне самоуправе

У оквиру Пројекта општинског околишног и економског управљања (МЕГ) који финансира Влада Швајцарске, а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП), општини Прњавор је одобрена донација информатичке и друге техничке опреме која долази као значајна подршка унапређењу техничких капацитета органа управе. Донација је одобрена након успјешне реализације бројних едукација и других активности у оквиру МЕГ пројекта, а примарно је намијењена службама задуженим за послове просторног уређења и заштите околиша. Укупна вриједност донације за општину Прњавор износи  25.306,89 КМ (без ПДВ-а), што укључује: 6 десктоп рачунара, 3 лаптопа, 1 мулти-функционални мрежни принтер, пројектор, ласерски даљиномјер, ручни ГПС, и дрон летјелицу опремљену за стандардно и термо-визијско снимање терена и објеката

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава за додјелу средстава удружењима из области културе и осталим удружењима

На основу члана 3. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима („Службени гласник општине Прњавор“ број 2/18), Начелник општине објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање пријава за додјелу средстава удружењима из области културe и осталим удружењима

Позивају се удружења грађана регистрована на подручју општине Прњавор да поднесу пријаве за додјелу средстава удружењима из области културе и осталим удружењима у 2021. години.

Право на додјелу средстава имају удружења грађана која испуњавају сљедеће услове:

а) да су регистровани у складу са позитивним законским прописима најмање (1) једну годину прије објављивања Јавног позива.

б) да имају сједиште на подручју општине Прњавор,

в) да су доставили извјештај о утрошку средстава у претходној години, уколико су користили буџетска средства и

г) да немају обезбијеђено финансирање са друге буџетске позиције.

Пријава за додјелу средстава подноси се у Шалтер сали Општинске управе општине Прњавор на прописаном обрасцу који садржи сљедеће податке:

а) назив програма/пројекта

б) пун назив удружења,

в) облик, број, датум и мјесто регистрације,

г) број жиро рачуна,

д) име и презиме одговорне особе за провођење програма/пројекта, телефон, и адреса електронске поште,

ђ) област на коју се односи програм/пројекат,

е) износ средстава потребних за провођење програма/пројекта у цјелини и удио који се тражи из Буџета општине и

ж) остало (додатне информације о програму/пројекту, партнерима и будућим активностима).

 Уз попуњен пријавни образац потребно је приложити:

а) овјерену копију рјешења о регистрацији,

б) овјерену копију увјерења о пореској регистрацији,

в) жиро рачун,

г) програм/пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава.

Удружења која конкуришу са више програма/пројеката достављају један примјерак потребне документације под тачкама а), б) и в).

Јавни позив за додјелу средстава објављен је 26.04.2021. године и траје 15 дана од дана објављивања.

Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ- О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

На основу члана 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност

 

О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

инвеститора „ТИМГРАД“ д.о.о. Прњавор, за изградњу пословно-производног објекта, на земљишној парцели означеној као к.ч. број 639/6 К.о. Штрпци – шеста зона градског грађевинског земљишта

 

Обавјештавају се заинтересовани грађани и стручна јавност на подручју општине Прњавор да могу 30 дана од дана објављивања обавјештења (13.04.2021. године – 13.05.2021. године) сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова, у просторијама Општинске управе општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, приземље, соба број 4, извршити јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију.

Примједбе и сугестије на захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија, која се налази у истој просторији или доставити путем поште на наведену адресу.

Све информације везано за увид у  захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се добити у „шалтер сали“ општине Прњавор и на бројеве телефона: 051/660-905 и 051/660-845.

ДАНАС ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА

За 272 студента и ученика са подручја општине Прњавор који су остварили право на додјелу стипендије за школску 2020/2021. годину,  данас је исплаћена стипендија за мјесец фебруар.

Општина Прњавор је, као и прошле године, издвојила 300.000,00 КМ за стипендирање ученика и студената са подручја oпштине.

И ове, као и прошле године, стипендистима ће бити исплаћено укупно десет стипендија.