PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA I RASPODJELA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2022. GODINU

Na osnovu rješenja Načelnika opštine Prnjavor, broj 01/1-022-105-1/22 od 20.06.2022. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/22, 26/22 i 32/22) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-105-3/22 od 30.09.2022. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo, d o n o s i:

O D L U K U
o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu

I
Nakon okončanog postupka po ponovljenom Javnom pozivu za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine, broj 01/1-022-105-2/22 od 20.09.2022. godine, shodno raspoloživim novčanim sredstvima, a prema ukupnom broju osvojenih bodova, Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2022. godinu:

 

Redni

broj

 

Prezime

 

Ime roditelja

 

Ime

Ukupan

broj ostvarenih bodova

(max 100)

1. Slijepčević Slaviša Branka 75
2. Lepir Daliborka Anja 71
3. Medar Duško Nataša 56

 

Eliminatorni kriterijum za bodovanje nije ispunila Slađana Popović Šipka, iz Babanovaca, opština Prnjavor, zbog nedostatka formalnih uslovi za kandidovanje poslovnog plana (nepotpuna dokumentacija), iz kog razloga prijava imenovane nije ni bodovana.

II
Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je 6.000,00 KM.

III
Odluka o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor.

IV
U skladu sa članom 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/22, 26/22 i 32/22), podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

Prigovor se dostavlja na protokol Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Opština Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu“.

V
Konačnu rang listu korisnika objaviće načelnik opštine u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

NAGRAĐENO DEVET DOKTORANADA I 24 POSTDIPLOMCA

Opština Prnjavor izdvojila je 37.500 KM kao nagrade za devet studenata doktorskih studija i 24 studenta postdiplomskih studija koji su porijeklom sa ove opštine.

Načelnik opštine, Darko Tomaš koji je upriličio prijem za ove mlade ljude precizirao je da su postdiplomci nagrađeni sa po 1.000 KM, a doktorandi sa 1.500 KM.

„Naš prvenstveni cilj je da mladi ljudi shvate da imaju podršku lokalne zajednice u njihovom nastojanju da se obrazuju, ulažu u znanje i vještine jer izgrađujući sebe dodatno izgrađuju i našu opštinu“, rekao je Tomaš.

On je dodao da se na raspisani javni poziv prijavio veći broj doktoranada i postdiplomaca od očekivanog, kao i da su većina nagrađenih ranije bili korisnici opštinskih stipendija i drugih nagrada koje je izdvajala lokalna zajednica.

„Uvjeren sam poznajući njihove mogućnosti, dosadašnji prosjek ocjena i ubjedljivost tokom studiranja da će se za ove mlade ljude tek čuti kako u Prnjavoru tako i u Republici Srpskoj“ , kaže Tomaš.

Tomaš je naglasio da finansije ne smiju biti problem za napredovanje mladog čovjeka.

„Tu smo da mladima pružimo mogućnost za obrazovanje i napredovanje jer tako imaju mnogo izvjesniju budućnost, a ukoliko su nekome jedini problem ili prepreka za usavršavanje i studiranje finansije lokalna zajednica će pomoći“ , istakao je on.

Bojan Malešević, student drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, kaže da mu je drago što opština Prnjavor prepoznaje rad i trud mladih.

„Složili smo se na današnjem sastanku sa načelnikom da se ulaganje u sebe i znanje uvijek isplati i pozvao bih sve koji imaju mogućnost, volju i želju da iskoriste priliku da se usavršavaju“, poručio je Malešević.

Među nagrađenima je i Jovana Njegovan koja završava master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.

„Sigurna sam da ovakve nagrade koje redovni studenti dobijaju predstavljaju veliku podršku mladima, ali i motivaciju da se dodatno usavršavaju“ , rekla je ona.

Nikolina Jovanić koju početkom naredne godine očekuje završni master rad na  studijima socijalnog rada kaže da se nikada nije pokajala izborom fakulteta jer je oduvijek imala želju da na neki način pomaže onima koji su u stanju potrebe, kao i da joj je odnos lokalne zajednice prema mladima dodatni podstrek da ispuni svoje ambicije.

Dejan Vasić koji se nalazi na doktorskim studijima Građevinskog fakulteta u Beogradu smatra da je značajno što lokalna zajednica vodi računa o mladim školovanim ljudima, a današnje nagrade nisu samo novčana pomoć nego  značajan gest podrške koji će u dogledno vrijeme doprinijeti razvoju kako opštine tako i Republike Srpske u cjelini.

Srna T.S.

 

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2023. GODINU

Opština Prnjavor će do 10. decembra dobiti budžet za 2023. godinu, što će biti prvi put da se ovako rano usvoji najvažniji opštinski dokument, rekao je načelnik opštine, Darko Tomaš.

On je nakon sinoćnje javne rasprave o nacrtu budžeta podsjetio da je okvir budžeta za 2023. godinu 27.670.000 KM, što je za oko 4 miliona manje od drugog rebalansa za ovu godinu, za šta su razlog doznačena sredstva viših nivoa vlasti tokom 2021. godine i u istoj godini realizovano kreditno zaduženje.

„U budžetu za narednu godinu biće oko 2.800.000 KM sredstava za investicije zahvaljujući čemu se očekuje još jedan poseban investicioni ciklus„ , rekao je Tomaš.

Tomaš kaže da će u prijedlog budžeta biti uvrštene sve pozitivne i realne sugestije i prijedlozi koje su iznijeli građani na javnoj raspravi, kao i privrednici na Privrednom savjetu.

Srna T.S.

POSJETA KORISNICIMA PROJEKTA “STARENJE I ZDRAVLJE”

Načelnik opštine, Darko Tomaš i predstavnici Opštinske organizacije Crvenog krsta Prnjavor posjetili su danas porodicu Predraga Spasojevića iz Crkvene koji je korisnik programa „Starenje i zdravlje“ od aprila prošle godine i socijalno ugroženu porodicu Kajice i Darinke Savković iz Vršana kojima Crveni krst pomaže još od 2008. godine, a u program su uvršteni uz pomoć Centra za socijalni rad.

Projektom „Starenje i zdravlje“ koje se na području opštine Prnjavor drugu godinu realizuje u okviru partnerstva OO Crvenog krsta Prnjavor, opštine Prnjavor i Crvenog krsta Švajcarske trenutno je obuhvaćeno 60 korisnika.

Radnik OO CK Prnjavor, Nada Blagojević ističe da je od ovog broja 10 porodica koje su zbog teškog socijalnog položaja  korisnici Centra za socijalni rad, a ova ustanova za njih snosi dio troškova.

„Korisnike imamo na području cijele opštine. Na projektu je angažovano pet njegovateljica medicinskih sestara, imamo na raspolaganju četiri vozila, stalno smo na terenu. Usluge koje pružamo zavise od slučaja do slučaja, pomoć u održavanju lične higijene, prostora u kojem borave korisnici, kupovina namirnica, nabavka lijekova, pomoć pri odlasku doktoru“ , pojasnila je Blagojević.

Načelnik opštine, Darko Tomaš podsjetio je da je ovo druga od četiri godine realizacije projekta predviđene potpisanim sporazumom sa Crvenim krstom Švajcarske.

„Iznos godišnjeg budžeta projekta je viši od 100.000 KM, opština Prnjavor u troškovima učestvuje sa 30 odsto, jedan dio troškova snose sami korisnici, izuzev onih koji su korisnici Centra za socijalni rad, a ostatak pokriva Crveni krst Švajcarske“ , precizirao je Tomaš.

On kaže da se tokom današnje posjete dvjema porodicama korisnicima projekta uvjerio u njegovu opravdanost i istakao da će opština uvijek naći način da pomogne realizaciju aktivnosti Crvenog krsta.

„Svim ljudima iz OO CK koji rade na projektu dugujemo veliku zahvalnost jer je ovo težak, naporan i zahtjevan posao, a vidimo na terenu da su korisnici zadovoljni pruženom uslugom“, rekao je Tomaš.

On je podsjetio i da je opština Prnjavor u ovoj godini jedno svoje vozilo dala u trajno vlasništvo Crvenom krstu.

Iz OO CK i opštine Prnjavor ističu da očekuju da bi u narednoj godini projektom „Starenje i zdravlje“ trebalo biti obuhvaćeno 80 korisnika.

DRAMSKA SCENA NA NAJBOLJI NAČIN PREDSTAVLJA OPŠTINU

Načelnik opštine, Darko Tomaš upriličio je danas prijem za mlade glumce Dramske scene SPKD „Prosvjeta“ koji su osvojili tri republičke nagrade na 21. festivalu omladinskih pozorišta Republike Srpske za glumačko ostvarenje.

Nagrade za glumačko ostvarenje u predstavi „Od tebe nikad ništa“ dobili Vuk Karanović, Maja Kitić i Lana Zec.

“Želim iskreno da čestitam ovim mladim ljudima, ali i ostalim glumcima iz Dramske scene na čelu sa Brankicom Radonjić kao umjetničkim rukovodiocom, na uspjesima koje ostvaruju svaki put kada predstavljaju našu lokalnu zajednicu”, rekao je Tomaš.

Predstava “Od tebe nikad ništa” rađena je po autorskom tekstu i režiji Brankice Radonjić uz tehničku podršku Siniše Tešanovića.

Iz Dramske scene SPKD “Prosvjeta” Prnjavor zahvalni su načelniku Tomašu i lokalnoj zajednici što godinama unazad prepoznaje i cijeni njihov rad.

ODRŽANA PROMOCIJA REZULTATA I POTPISAN NOVI MEMORANDUM O SARADNJI SA FONDACIJOM MOZAIK

Tokom protekle tri godine kroz program Omladinske banke  uz partnerstvo opštine Prnjavor i Fondacije “Mozaik” finansirana su ukupno 24 projekta i tri mikrobiznisa ukupne vrijednosti 69.000 KM.

Mladi su imali priliku da realizuju projekte od interesa za lokalnu zajednicu kao što su uređenja školskih igrališta, uređenje dječijih sportskih terena i prostora za mlade, projekata iz oblasti kulture, edukacije i obrazovanja. Kroz projekte mikrobiznisa otvorena su tri samostalna privredna subjekta i kreirana nova radna mjesta.

Načelnik opštine, Darko Tomaš je zahvalio Fondaciji “Mozaik” i članovima Omladinske banke koji su u ovoj lokalnoj zajednici predano radili u protekle tri godine i čiji je krajnji rezultat realizacija 24 projekta i tri mikrobiznisa ukupne vrijednosti oko 69.000 KM.

“Od ukupne vrijednosti svih projekata doprinos zajednice, odnosno mladih ljudi i prikupljanja njihovih sredstava je 29.000 KM, a preostala sredstva su ravnomjerno obezbijedili opština Prnjavor i Fondacija” , rekao je Tomaš.

On je napomenuo da je novim trogodišnjim sporazumom predviđeno povećanje sredstava za pojedinačne projekte sa 1.500 KM na 1.800 KM.

Tomaš je uputio poziv mladima da budu i dalje aktivni i da za svoje projekte apliciraju za sredstva kod Omladinske banke.

Opština Prnjavor danas je sa Fondacijom potpisala novi memorandum o saradnji za period 2023. – 2026. godina kroz koji će biti uloženo 97.600 KM za finansiranje 32 projekta i 12 mikrobiznisa.

Direktor programa Omladinske banke Fondacije “Mozaik”, Željko Pauković napomenuo je da na nivou BiH 345 mladih upravlja ovim programom, a saradnja je uspostavljena sa 52 opštine i grada u kojima je ove godine podržano 600 projekata i 64 mikrobiznisa.

“U naredne četiri godine zajedno sa partnerima na nivou BiH izdvojićemo 5 miliona KM za finansiranje 2.500 projekata mladih ljudi u lokalnim zajednicama i 300 mikrobiznisa”, najavio je Pauković.

Danas je u sali Skupštine opštine Prnjavor održana i promocija 11 projekata i dva mikrobiznisa realizovana u ovoj godini.

Boris Usorac iz Šibovske podsjetio je da su projektom “Kroz igru rastimo” vrijednosti oko 4.000 KM uspjeli obezbijediti i postaviti igralište koje je već u funkciji na radost svih mališana ove mjesne zajednice.

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” dobilo je sredstva za nabavku originalnih pregača, što je na Međunarodnom festivalu folklora u Turskoj uz pjesmu, igru i scenski prikaz rezultiralo i prvim mjestom za autentičnost nošnje.

I članovi Gradskog kulturno – umjetničkog društva “Pronija” dobijena sredstva uložili su u kompletiranje narodne nošnje, odnosno kupovinu 34 para opanaka za najmlađe članove.

Sredstva od Omladinske banke  u iznosu od oko 2.500 KM učenici Gimnazije realizovali su kroz projekat “IT revolucija” obezbjeđenjem interneta za svaku učionicu čime će u značajnoj mjeri biti poboljšan kvalitet nastave.

Srna T.S.

PONEDJELJAK, 21. NOVEMBAR NERADNI DAN

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (21. novembar) je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena moga da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

UPITNIK ZA POSLOVNI SEKTOR

Povoljnost poslovnog okruženja je moguće ocjeniti samo iz perspektive poslovnog sektora. Razumjevanje prepreka i problema sa kojima se suočavaju lokalni preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika preduzeća je ključni korak ka poboljšanju uslova za poslovanje na svim nivoima.

Na osnovu Odluke o ispitivanju zadovoljstva privrednih subjekata o kvalitetu pružanja usluga Opštinske uprave opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 6/18), utvrđuje se obaveza anketiranja privrednih subjekata o kvalitetu pružanja usluga, unapređenja komunikacije, prikupljanja informacija, s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta opštine Prnjavor.

Zbog toga vas molimo, da odvojite maksimalno 20 minuta vašeg vremena, kako biste popunili upitnik koji obuhvata ispitivanje povoljnosti poslovnog okruženja naročito sa aspekta kvaliteta usluga koje lokalna samouprava nudi za privatni sektor.

Dobijeni podaci će se koristiti isključivo u zbirnim izvještajima bez navođenja podataka o kompaniji, odnosno preduzetniku. Vaši odgovori će nam pomoći da poboljšamo postojeće i razmotrimo uvođenje novih usluga, u skladu sa zahtjevima i potrebama privatnog sektora.

Mišljenje i stavovi privrednika i preduzetnika će biti osnov za konkretne kratkoročne, srednjeročne i dugoročne mjere za unapređenje poslovnog okruženja i sveukupnog ekonomskog razvoja opštine Prnjavor.

Molimo vas da ispunite anketu najkasnije od srijede – 30.11.2022. godine, prateći sljedeći link: https://forms.gle/UMcBrbparvAoJGz47

Sve informacije u vezi sa upitnikom za poslovni sektor možete dobiti telefonskim putem na broj: 051/660-224 ili na imejl adresu: [email protected]

Zahvaljujemo unaprijed na vašem učešću u anketi i doprinosu u izgradnji povoljnog poslovnog okruženja u opštini Prnjavor.

DANAS ISPLATA STIPENDIJA

Za 238 stipendista sa područja opštine Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku 2021/2022. godinu danas je isplaćena stipendija za mjesec novembar tekuće godine.

ZAJEDNIČKO RJEŠAVANJE PITANJA MOSTA PREKO UKRINE

Delegacija opštine Prnjavor posjetila je juče opštinu Stanari, gdje je u razgovoru sa načelnikom ove opštine i njegovim saradnicima dogovorena zajednička aktivnost na rješavanju problema mosta na rijeci Ukrini koja povezuje granična naselja Brestovo i Štrpce.

Na sastanku je konstatovano, da je neophodna sanacija ili izgradnja novog mosta i dogovoreno da će Opštinska uprava Prnjavora izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.

“Kroz mjesec ili dva imaćemo projekat na stolu i dogovoriti način kako finansirati gradnju mosta, uvjeren da ćemo uspjeti to da realizujemo u narednoj godini”, rekao je Tomaš.

 

 

Načelnik opštine Stanari, Radojica Ćelić je rekao, da je od zajedničkih projekata ukazano i na putnu komunikaciju Osredak-Banja Kulaši i potrebu da se proširi i dobije dvosmjernost dionica uz prugu, takozvana “ćirina pruga”, koja predstavlja dugogodišnji problem za građane ove dvije lokalne zajednice.