Општинска управа општине Прњавор позива заинтересоване субјекте (савјети мјесних заједница, организације цивилног друштва, привредни субјекти, предузетници, јавне установе и друге организације) са подручја општине Прњавор да доставе приједлоге пројеката изградње, реконструкције и одржавања инфраструктурних објеката, који ће се користити у процесу израде Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. године. На сједници одржаној дана, 26.12.2018. године Скупштина општине Прњавор донијела је Одлуку о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. године. Предвиђено је да процес израде садржи прикупљање приједлога пројеката за период 2019-2021. године од шире јавности, а посебно: савјети мјесних заједница, привредна друштва, невладин сектор, спортска удружења, јавне установе и друге организације и институције. Приједлози пројеката се достављају на прописаном обрасцу, Тиму за израду Плана капиталних инвестиција општине Прњавор и то: лично у зграду општине Прњавор, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције, поштом на адресу: Општина Прњавор, Карађорђева 2, са назнаком Тиму за израду Плана капиталних инвестиција или електронском поштом на адресу [email protected] (у случају доставе електронском поштом потребно доставити потписану и скенирану верзију приједлога пројекта). Рок за доставу приједлога пројеката је петак 25.01.2019. године. Образац захтјева доступан путем линка – пријавни образац за кандидовање приједлога пројеката изградње, реконструкције и одржавања инфраструктурних објеката за потребе израде Плана капитални инвестиција општине Прњавор.