Одјељење за инспекцијске послове обавјештава становништво општине Прњавор да је у циљу спречавања и сузбијања заразних болести начелник општине Прњавор донио  Наредбу о обавезној јесењој систематској дератизацији на територији општине Прњавор. Јесења систематска дератизација ће бити спроведена на територији општине Прњавор у периоду од 2. до 29. октобра, а дератизација обухвата: зграде државне управе и објекте којима газдује општина, предшколске, школске и вјерске објекте, објекте државних и приватних предузећа, објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи, стамбене објекте и индивидуална домаћинства, јавне зелене површине, обале ријека и канализациону мрежу. Дератизацију ће обављати предузеће „Санитарац“ доо Власеница. Против предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи, власника стамбено-породичних зграда, носилаца станарског права, власника станова и помоћних објеката који не поступе у складу са Наредбом биће поднесене прекршајне пријаве. Плаћањa услугe дератизације ослобођена су домаћинства породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1-4 категорије. Примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције, могу се доставити Одјељењу за инспекцијске послове – инспекцији за храну и санитарну заштиту.