Обавјештавају се грађани и стручна јавност да се Нацрт измјене и допуне  Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена и допуна V), ставља на јавни увид.

Јавни увид се може извршити у просторијама Администартивне службе, Одјељења за просторно уређење, општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова.

Јавни увид почиње 14.03.2016. године и траје 30 дана, односно до 13.04.2016. године.

Примједбе и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се такође налази у Одјељењу за просторно уређење, као и доставити поштом Одјељењу за просторно уређење.

Све информације везане за јавни увид у Нацрт плана, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.