Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор, обавјештава грађане и стручну јавност да се Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3, југ 1 (измјена II), ставља на јавни увид.” Јавни увид се може извршити у просторијама Администартивне службе, Одјељења за просторно уређење, општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова.

Јавни увид почиње 04.10.2016. године и траје 30 дана, односно до 02.11.2016. године.

Примједбе и сугестије на нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се такође налази у Одјељењу за просторно уређење, а могу се и доставити поштом истом одјељењу.