Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да се Нацрт измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V), ставља на јавни увид.

Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7 и у просторијама носиоца израде плана „Планинг“ д.о.о. Прњавор, улица Светог Саве број 37, сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Јавни увид почиње 04.07.2018. године и траје 30 дана, односно до 02.08.2018. године.

Примједбе и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се налази у Одјељењу за просторно уређење и у просторијама носиоца израде плана „Планинг“ д.о.о. Прњавор, али се могу доставити и поштом.

Све информације везане за јавни увид у нацрт плана, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.