„Одјељење за просторно уређење општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да се Нацрт измјене дијела урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена 1) ставља на Јавни увид.

Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова и у просторијама носиоца израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука, улица Првог крајишког корпуса број 16, 78000 Бања Лука, сваким радним даном од 08.00 до 16.00 часова

Јавни увид почиње 09.04.2021. године и траје 30 дана, односно до 10.05.2021. године.

Примједбе и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се налази у Одјељењу за просторно уређење и у просторијама носиоца израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука, као и доставити поштом на наведене адресе.

Све информације везане за јавни увид у нацрт плана, могу се добити у просторијама Одјељења за просторно уређење, на број телефона 051/663-162, 051/660-905 и путем email-a [email protected].“