Pozivamo sve budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i sve zainteresovane građane opštine Prnjavor, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu koja će biti održana u četvrtak, 07.12.2017. godine, sa početkom u 19 časova, u prostorijama Javne ustanove Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti na zvaničnoj veb stranici Opštine prnjavor ili neposredno u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, mjesnim kancelarijama i u Odjeljenju za finansije, kancelarija 19, u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, od 04.12. do 07.12.2017. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem mejl adrese [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi.