EU4AGRI obavještava sve zainteresovane da je otvoren treći ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše  sertifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa.

Za podršku uvođenju standarda i sertifikaciju u poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na uvođenje standarda i sertifikaciju za procese i/ili proizvode koji su namijenjeni ljudskoj ishrani.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti:

• mikro, mala i srednja preduzeća  (sa manje od 250 zaposlenih i prometom do 50 miliona KM) i koja se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu,
• preduzetnici i zadruge koje bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu, i
• udruženja koja okupljaju isključivo proizvođače/prerađivače poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu.

Kod prerade poljoprivrednih proizvoda prihvatljivi su podnosioci prijave čija preovlađujuća djelatnost po standardnoj klasifikaciji djelatnosti pripada u Područje C („Prerađivačka industrija“), Oblast: 10 („Proizvodnja prehrambenih proizvoda“), grane: od 10.01 do 10.08, te iz Oblasti 11 (Proizvodnja pića), grane 11.02, 11.05 i 11.07 (izuzev proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda).

Za razliku od prethodnih javnih poziva za uvođenje standarda i sertifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji,  u ovom javnom pozivu udruženja su prihvatljiv podnosilac prijave samo u slučaju ako se projektni prijedlog odnosi na uvođenje oznake geografskog porijekla i to:

  • Zaštićena oznaka porijekla (ZOP),
  • Zaštićena oznaka geografskog porijekla (ZOGP) i 
  • Garantovano tradicionalni specijalitet (GTS). 

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku uvođenja standarda/sistema kontrole kvalitete i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji (za sve cikluse/javne pozive) iznose do 1.000.000 KM.

Ukoliko se po ovom pozivu zaprimi veći broj kvalitetnih prijava koje prevazilaze raspoloživa sredstva, Projekat zadržava pravo da poveća iznos raspoloživih sredstva. Projekat zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da kvalitet projektnih prijedloga ne ispuni očekivanja i definisane kriterije.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv.

Podnosioci prijava mogu biti korisnici Projekata samo jednom kroz istu mjeru.

Detaljne informacije o projektu mogu se vidjeti OVDJE.