Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава послодавце и незапослена лица са подручја општине Прњавор да је дана 20.04.2018. године од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске објављен Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по Програмима запошљавања у 2018. години и то:

–          Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса,

–        Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години „Заједно до посла“,

–          Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години,

–          Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години,

–          Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години,

–          Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на званичној интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске http://www.zzzrs.net/index.php/javni_pozivi/.