Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 20.000,00 KM.

U projektu mogu učestvovati poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su privredna društva u privatnom vlasništvu, registrovana u skladu sa domaćim propisima, 
  • da imaju sjedište poslovanja u Republici Srpskoj, 
  • da posluju u jednom od navedenih privrednih sektora: 1. proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića  2. proizvodnja tekstila, prediva i tkanina 3.  proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna 4. proizvodnja kože i predmeta od kože i obuće 5. prerada i proizvodnja od drveta i pluta 6. proizvodnja namještaja i sličnih proizvoda 7. proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 8. proizvodnja proizvoda od gume i plastike 9. proizvodnja metalnih proizvoda 10. proizvodnja ostalih mašina i uređaja 10. proizvodnja kancelarijskih i računarskih mašina 11. proizvodnja drugih električnih mašina i aparata 12. proizvodnja radio, TV i komunikacijske opreme, 13. proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata 14. proizvodnja motornih vozila i prikolica 15. reciklaža 16. proizvodne usluge, i
  • da imaju do 250 zaposlenih. 

Konsultanti mogu da budu samo oni privredni subjekti (sa statusom pravnog lica) koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da imaju sjedište poslovanja u Republici Srpskoj, i 
  • da konsultant/konsultantska firma  ima određene kvalifikacije i relevantno iskustvo u realizaciji  najmanje dva ista ili slična zadatka/projekta.

Jedan konsultant može biti izabran da obavlja konsultantsku uslugu za samo jedan poslovni subjekt.

Jedna konsultantska firma može biti izabrana da obavlja konsultantsku uslugu za samo jedan privredni subjekt.

Privredni subjekti koji su od strane Agencije u okviru projekta „Mreža konsultanata“ dobili finansijsku podršku u prethodno objavljenim Javnim pozivima za sufinansiranje konsultantskih usluga ne mogu učestvovati u ovom Javnom pozivu.

Detaljne informacije možete vidjeti OVDJE.