Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да је Агенција за аграрна плаћања при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, објавила Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање. Предмет набавке су искључиво улагања у покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање) и радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), као и трошкови електрификације система за наводњавање (трансформатор, електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели). Средства за набавку опреме за наводњавање могу се додијелити физичким и правним лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као и удружењима корисника вода за наводњавање која су уписана у Регистар корисника подстицајних средстава, у износу од 40 % од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару регистроване обрадиве површине за коју је пријављен начин кориштења. Максималан износ додијељених средстава по једном кориснику може износити до 200.000 КМ, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400 КМ. Јавни позив је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 29.11.2017. године и отворен је 60 дана од дана објављивања. За све додатне информације заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.