Eda – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II) je objavila javni poziv za nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Biro za zapošljavanje Prnjavor, za učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške za pokretanje vlastitog posla.

Predmet javnog poziva je izbor korisnika savjetodavne i finansijske podrške za pokretanje vlastitog posla na području opštine Prnjavor. Cilj javnog poziva je olakšati pokretanje vlastitog posla zainteresovanim osobama sa područja opštine Prnjavor kroz savjetodavnu i finansijsku podršku. Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposlene punoljetne osobe koje žele registrovati vlastiti posao na području opštine Prnjavor.

Podrška za izabrane kandidate će biti obezbijeđena u dva ciklusa. U okviru prvog ciklusa će biti pružena savjetodavna i stručna podrška za najviše 30 izabranih polaznika kroz učešće u prvom ciklusu obuke – Pokreni svoj posao. Za drugi ciklus obuke biće odabrano maksimalno 5 polaznika čiji poslovni planovi će biti podržani kroz savjetodavnu podršku, bespovratnu finansijsku pomoć (grant) u iznosu do 6.000 KM za sufinansiranje troškova pokretanja sopstvenog posla, kao i kroz mentorsku podršku.

Javni poziv se može preuzeti OVDJE , dok su Pravilnik i Prijavni obrazac dostupni putem linka https://bit.ly/3e7DiWY

Zainteresovani kandidati treba da pošalju Prijavni obrazac zajedno sa pratećom dokumentacijom (skenirani dokumenti) najkasnije do 25.10.2022. godine putem imejla [email protected] ili preporučenom pošiljkom, na adresu: „Eda – Agencija za razvoj preduzeća“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti „Prijava na učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške“.

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Agenciji za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, po dostavljanju upita na sljedeću adresu: [email protected]

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor čine sljedeći partneri: Eda – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, Opština Prnjavor, JU Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“, Prnjavor, Trivas d.o.o. Prnjavor i Topling d.o.o. Prnjavor.