У оквиру пројеката EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery отворен је Јавни позив за мјеру подршке ублажавањa негативног утицаја тржишних поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи. 

 Крајњи рок за подношење пријава је 12. октобар 2022. године до 17.00 часова.

 Циљеви позива су:

·ублажавање негативног утицаја на тржиштe репроматеријала током 2022. године на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ,

·ублажавање негативног утицаја климатских промјена на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ,

·оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора у БиХ,

·подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште.

На јавни позив могу се пријавити микро, мала и средња предузећа и задруге са успостављеном мрежом коопераната/индивидуалних пољопривредних произвођача који се баве производњом, прерадом, откупом, складиштењем или пласманом свјежих пољопривредних и готових прехрамбених производа.

Укупан буџет позива износи  3,9 милиона КМ, док се износ бесповратних средстава по пријави креће од 50 000 – 300 000 КМ.

 Износ подршке по једном кооперанту може износити од 1 500 – 15 000 КМ. Обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве износи 25% укупног износа прихватљивих трошкова.

Смјернице за подносиоце пријава могу се прочитати ОВДЈЕ, а детаљне информације доступне су ОВДЈЕ.

Молимо апликанте из Републике Српске да на мејл [email protected] потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.