Opštinska uprava opštine Prnjavor poziva zainteresovane subjekte (savjeti mjesnih zajednica, organizacije civilnog društva, privredni subjekti, preduzetnici, javne ustanove i druge organizacije) sa područja opštine Prnjavor da dostave prijedloge projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata, koji će se koristiti u procesu izrade Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godine. Na sjednici održanoj dana, 26.12.2018. godine Skupština opštine Prnjavor donijela je Odluku o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godine. Predviđeno je da proces izrade sadrži prikupljanje prijedloga projekata za period 2019-2021. godine od šire javnosti, a posebno: savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, nevladin sektor, sportska udruženja, javne ustanove i druge organizacije i institucije. Prijedlozi projekata se dostavljaju na propisanom obrascu, Timu za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor i to: lično u zgradu opštine Prnjavor, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije, poštom na adresu: Opština Prnjavor, Karađorđeva 2, sa naznakom Timu za izradu Plana kapitalnih investicija ili elektronskom poštom na adresu [email protected] (u slučaju dostave elektronskom poštom potrebno dostaviti potpisanu i skeniranu verziju prijedloga projekta). Rok za dostavu prijedloga projekata je petak 25.01.2019. godine. Obrazac zahtjeva dostupan putem linka – prijavni obrazac za kandidovanje prijedloga projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata za potrebe izrade Plana kapitalni investicija opštine Prnjavor