Na osnovu člana 59. zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 3. Odluke o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2023-2026. godine („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 29/22), načelnik opštine Prnjavor raspisuje:

JAVNI POZIV

Za dostavu prijedloga projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata za potrebe izrade Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2023-2026. godine

 

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti (savjeti mjesnih zajednica, organizacije civilnog društva, privredni subjekti, preduzetnici, javne ustanove i druge organizacije) sa područja opštine Prnjavor da dostave prijedloge projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata, koji će se koristiti u procesu izrade Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2023-2026. godine.

Skupština Opštine Prnjavor je na 16. sjednici održanoj dana 01.11.2022. godine, donijela Odluku o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2023-2026. godine. Predviđeno je da proces izrade sadrži prikupljanje prijedloga projekata za period 2023-2026. godine od šire javnosti, a posebno:

  • savjeti mjesnih zajednica;
  • privredna društva;
  • nevladin sektor;
  • sportska udruženja;
  • javne ustanove;
  • i druge organizacije i institucije.

Predloženi prijedlozi projekata se mogu dostaviti Timu za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor na sljedeći način:

-lično u šalter salu opštine Prnjavor, za Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije;

-poštom na adresu: Opština Prnjavor, Karađorđeva 2, sa naznakom „Tim za izradu Plana kapitalnih investicija“;

-elektronskom poštom na adresu [email protected] (u slučaju dostave e-mailom potrebno dostaviti potpisanu i skeniranu verziju prijedloga projekta).

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijedloga će izvršiti Tim za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor imenovan od strane Načelnika opštine Prnjavor, rješenjem broj 01/1-014-480/22 od 30.11.2022. godine.

Rok za dostavu prijedloga projekata je 25.12.2022. godine.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA