Општинска управа општине Прњавор позива ученике и студенте са подручја општине Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије за школску 2018/2019. годину. Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у шалтер сали општине Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Јавни позив за додјелу стипендије за школску 2018/2019. годину објављен је 26.12.2018. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно до 25.01.2019. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу стипендије и документацији коју је потребно приложити објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор и званичној интернет страници општине Прњавор. Обавјештавају се подносиоци захтјева да, поред неопходне документације, уз захтјев доставе и фотокопију текућег рачуна. Све остале информације могу се добити на телефон број 051/663-740, локал 212. Јавни позив можете погледати овдје.