Позивају се ученици, студенти и посебно надарена и талентована дјеца са подручја општине Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у Шалтер сали општине Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Јавни позив за додјелу стипендије за школску 2017/2018. годину објављен је 26.12.2017. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно до 25.01.2018. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу стипендије и документацији коју је потребно приложити објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор и званичној интернет страници општине Прњавор.

Обавјештавају се подносиоци захтјева да, поред неопходне документације, уз захтјев доставе и фотокопију текућег рачуна.

Све остале информације могу се добити на телефон број 051/663-740, локал 212.

Јавни позив можете погледати овдје.