Позивају се ученици и студенти са подручја општине Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије у школској 2020/2021. години.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у шалтер сали општине Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Јавни позив за додјелу стипендије за школску 2020/2021. годину објављен је 23.11.2020. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно до 23.12.2020. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу стипендије и документацији коју је потребно приложити објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор и званичној интернет страници општине Прњавор www.opstinaprnjavor.net.

Обавјештавају се подносиоци захтјева да, поред неопходне документације, уз захтјев доставе и фотокопију текућег рачуна. Све остале информације могу се добити на телефон број 051/663-740, локал 212.

Јавни позив за достављање захтјева за додјелу стипендија 2021