Начелник општине, Дарко Томаш позива студенте са подручја општине Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу студентске награде за најбоље студенте у 2020. години.

Захтјеви за додјелу студентске награде подносе се у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Јавни позив за додјелу студентских награда за 2020. годину објављен је 8.10.2020. године и траје осам дана од дана објављивања, односно до 16.10.2020. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу студентске награде и документацији коју је потребно приложити, објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор, а исти се може преузети и путем линка – Јавни позив за додјелу студентских награда.

Обавјештавамо подносиоце захтјева да, поред неопходне документације, уз захтјев доставе и фотокопију текућег рачуна.

Све остале информације могу се добити на телефон број 051/663-740, локал 212.

There are no comments yet.

Komentariši

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).