Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti poziva studente sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2019. godini. Zahtjevi za dodjelu studentske nagrade podnose se u šalter sali, Opštinske uprave opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada za 2019. godinu objavljen je 24.9.2019. godine i traje 8 dana od dana objavljivanja, odnosno do 2.10.2019. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu studentske nagrade i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor, a isti se može preuzeti i elektronski – Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2019. godini.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da, pored neophodne dokumentacije, uz zahtjev dostave i fotokopiju tekućeg računa. Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/663-740, lokal 212.