Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 17/18, 44/20, 31/21 i 25/22), Načelnik opštine Prnjavor objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor u 2022. godini

 

Pozivaju se studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2022. godini.

Za dodjelu studentske nagrade mogu da konkurišu studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva,

b) studenti druge i viših godina prvog ciklusa ili integralnog studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i zemljama bivše Jugoslavije,

v) da nisu obnovili nijednu godinu tokom studija,

g) da su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove položili sve ispite iz prethodnih godina studija,

d) da su postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50.

Pored naprijed navedenih uslova poželjno je da je student u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvovao i ostvario zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima iz nekog od nastavnih predmeta.

Zahtjevi za dodjelu studentske nagrade podnose se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, na propisanom obrascu, ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, Prnjavor.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
  • Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2021/2022 godini,
  • Ovjerenu kopiju indeksa,
  • Uvjerenje o prosjeku ocjena,
  • Ovjerena izjava da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
  • Svjedočanstvo iz osnovne škole sa završnim ocjenama od šestog do devetog razreda,
  • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
  • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Studenti koji su u toku svog dosadašnjeg školovanja učestvovali i ostvarili uspjeh na nekom od međunarodnih takmičenja iz nastavnih predmeta trebaju priložiti potvrdu o učešću na međunarodnom takmičenju izdatu od ovlašćene institucije i ovjerene kopije diploma o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu ili druge dokaze  od ovlašćene institucije iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi da je kandidat ostvario uslove propisane Javnim pozivom.

Dokazi iz Javnog poziva dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada u 2022. godini objavljen je 28.09.2022. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 06.10.2022. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

Obrazac zahtjeva za studentske nagrade 

Javni poziv (pdf)