Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor da je u toku izrada izmjene dijela Regulacionog plana „Istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena 4).

Obuhvat izmjene Regulacionog plana počinje na ukrštanju ulica kralja Petra I i prote Miroslava Obradovića, nastavlja južno ulicom prote Miroslava Obradovića do ukrštanja sa ulicom Prnjavorske lake pješadijske brigade, zatim nastavlja ulicom Prnjavorske lake pješadijske brigade do ukrštanja sa ulicom Motajičkog bataljona, zatim nastavlja južno ulicom Motajičkog bataljona do ukrštanja sa magistralnim putem M-16.1 Klašnice – Derventa, obuhvat se nastavlja južnom stranom magistralnog puta i ide u pravcu Dervente do ukrštanja sa ulicom na k.č.br. 961/4 k.o. Prnjavor, obuhvat lomi u pravcu sjevera i ide kroz parcelu k.č. 961/14 k.o. Prnjavor i desnom stranom ulice do ukrštanja sa ulicom kralja Petra I i nastavlja zapadno pomenutom ulicom do ukrštanja sa ulicom prote Miroslava Obradovića, odakle je obuhvat i počeo.

Molimo sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Regulacionog plana, da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13, 106/15, 03/16 i 84/19) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave, opštine Prnjavor, dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu.

Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično.

Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova, ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.