На основу члана 8. Правилника о награђивању ученика основних и средњих школа („Службени гласник општине Прњавор“, број 30/20), начелник општине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање пријава за додјелу награде ученицима основних и средњих школа који се школују ван територије општине Прњавор 

            Позивају се ученици са пребивалиштем на подручју општине Прњавор а који похађају основну и средњу школу ван територије општине Прњавор да поднесу пријаву за награђивање уколико су у школској 2020/2021. години проглашени за:

  • ученика генерације основне школе,
  • ученика вуковца у основној школи,
  • ученика генерације средње школе или
  • ученика вуковца у средњој школи

На награду имају право и ученици који су остварили једно од прва три мјеста на републичким такмичењима као и такмичењима вишег ранга, из неког од наставних предмета, спортских и других такмичења која организују Републички педагошки завод и Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Пријаве за додјелу награде подносе се у Шалтер сали општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз пријаву која садржи основне податке о ученику (име, презиме, име родитеља, контакт телефон, назив и мјесто школе,) потребно је приложити документацију којом се доказује успјех и то:

  • доказ о постигнутом одличном успјеху током свих година школовања, односно Вукова диплома,
  • доказ о проглашењу учеником генерације,
  • копију дипломе о оствареном успјеху (републичко такмичење или такмичење вишег ранга) или друга документа из којих се недвосмислено види да су остварили успјех који одговара условима Јавног позива.

Поред наведене документације потребно је приложити и Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци.

Јавни позив за додјелу награда ученицима објављен је 01.06.2021. године и траје 10 (десет) дана од дана објављивања, односно закључно са 11.06.2021. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

JAВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕНИКЕ 2021