Позивају се ученици, студенти, посебно надарена  и талентована дјеца са подручја општине Прњавор, да поднесу захтјеве за додјелу стипендије за школску 2016/2017 годину.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у Шалтер сали општине Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Јавни позив за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2016/2017 годину објављен је 26.12.2016. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно  до 25.01.2017. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу стипендије и документацији коју је потребно приложити објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор, а услове можете прочитати и овдје.

Обавјештавају се подносиоци захтјева да, поред неопходне документације, уз захтјев доставе и фотокопију текућег рачуна, и то пунољетни на лично име, а малољетни на име законског заступника.

Све остале информације могу се добити на телефон број 051/663-740, локал 212.