На основу члана 3 Правилника о условима, начину и поступку одобравања и исплате новчаних средстава на име помоћи Заједницама за управљање зградом на територији општине Прњавор (“Службени гласник Општине Прњавор”, број 30/17), начелник општине објављује јавни позив који у цјелини можете прочитати овдје.